• Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

  Registr smluv, zákon č.106/1999 Sb. 

  Spoluautor zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Člen ...více

  Ing. Miroslav Čejka

  Spisová služba

  Vedoucí odboru DRMS a hlavní metodik spisové služby v programově-analytickém týmu firmy GORDIC.

  Více než 20 l ...více

  Ing. Jana Kovačová

  Evidence obyvatel, správní řád

  Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšíře ...více

 • Mgr. Jaromír Filip

  Spisová služba, ECDL

  Univerzální lektor schopný jedním dechem fundovaně vysvětlit vše od Spisové služby (SSD, SSL) a její metodiky, ...více

  Ing. Viktor Žigo

  Metodika účetnictví a rozpočtu

  Analytik společnosti GORDIC®

  Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

  Zadávání veřejných zakázek

  Lektor a advokát s desetiletou praxí v oblasti zadávání veřejných zaká ...více

 • Mgr. Veronika Benešová

  Zákon o obcích

  Lektorka působí na pozici vrchní ministerský rada odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. ...více

  Ing. Milan Janíček

  Metodika účetnictví a rozpočtu

  Zkušený metodik a analytik Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu se zaměřením na úč ...více

  Stanislav Horák

  Spisová služba a registry

  Více než 10 let se specializuje na metodiku spisové služby a registrů (základní registry, evidence obyvate ...více

 • Ing. Stanislav Fiala

  Spisová služba

  Metodik spisové služby s 17-ti letou praxí v oboru a interní auditor kvality. Člen odborných sdružení CNZ, ...více

  Ing. Libuše Benešová, CSc.

  Životní prostředí

  Ve své práci se specializuje na kvalitu vody, znečištění a ochranu vod, odpady a odpadové hospodářství...více

  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

  Správní právo (pro oblast školství)

  Advokát, který zároveň přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i n ...více

 • Ing. Jiří Blažek

  Stavební zákon, majetek, právo 

  Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se ...více

  PhDr. Marie Novotná

  Personalistika

  Lektorka s dlouholetou praxí v oblasti personalistiky, vzdělávání a poradenské činnosti. Zaměřuje se ...více

  Ing. Alena Jendřejková

  Daňová problematika

  Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své seminář ...více

 • Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

  Metodika účetnictví a rozpočtu

  Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

  Petr J. Drahovzal

  Kybernetická bezpečnost

  V oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií se pohybuje již od roku 1998. V letech své be ...více

  Ing. Tereza Ronovská, DiS.

  Přestupky, veřejné sbírky

  Krajský úřad Středočeského kraje, odborná referentka odd. správních agend, s několikaletou praxí v ...více

 • GRANTEDU Institut pro evropské příležitosti, z.s.

  Grantedu – Institut pro evropské příležitosti, z.s. působí jako otevřená platforma pro setkávání odborníků z praxe se zástupci žadatelů o dotace. 

  Ing. Jana Palánová

  Metodika účetnictví a rozpočtu

  Zkušená analytička společnosti GORDIC®.

  Kolektiv lektorů

  Vybraný kolektiv odborných lektorů. 

 • JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

  Správní řád

  Působí jako odborný výzkumný pracovník na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ...více

  Zuzana Kaňková, DiS.

  MS Office, ECDL testy (Core, Advanced)

  Zasvětí Vás do programů MS Office a Windows a ukáže spoustu zajímavých ...více

  Ing. Ludmila Juráková

  Metodika účetnictví

  Zkušená metodička a analytička se zaměřením na účetnictví. Je charakteristická nejen neuvěřitelným množstvím odb ...více

 • Bc. Karolína Kofroňová

  Matrika, státní občanství, evidence obyvatel

  Lektorka, která se v oblasti matriky, státního občanství a evidence obyvatel pohybuje j ...více

  Mgr. Petr Dvořák

  Komunikační dovednosti

  Lektor s dlouholetou praxí v oblasti rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, se ...více

  JUDr. Eva Barešová

  Katastrální zákon

  Vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

  Podílela se na ...více

 • Ing. Věra Urbanová

  MS Office

  Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

  Společně se Zuzkou Kaňkovou tvoří "školící ...více

  Ing. Tomáš Appl

  Účetnictví, mzdy, ECDL

  ECDL tester, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC programů (Daně, dávky a poplatky, Mzdy a persona ...více

  Ing. Marie Kostruhová

  Zákon o obcích

  Územním samosprávným celkům se věnuje více jak 20 let, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i přenesené půso ...více

 • Petr Juřík

  Spisová služba, internetové služby

  Lektor je metodik Spisové služby. Jistě oceníte jeho hluboké znalosti nasbírané za více než deset ...více

  Vojtěch Rychtecký

  Spisová služba

  Působí jako garant kvality produktů spisové služby GINIS.  Zabývá se technickou podporo ...více

  JUDr. Bohumír Čech

  Metodika účetnictví a rozpočtu

  Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

    ...více

 • Mgr. František Korbel, Ph.D.

  Zákon o informacích (106/1999 Sb.)

  Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek ...více

  Jiří Ferbínek

  Účetnictví

  Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již ví ...více

 

V roce 2016 poskytujeme jako bonus slevu ve výši 10% na druhého a další přihlášené účastníky ze stejné organizace, a to v rámci daného školení.

Přihlaste se na školení a webináře 

 
Datum Kurz Místo Lektor Cena bez DPH s DPH
29.09.2016
čtvrtek
M4 - MS Excel 2010 Mohelnice Ing. Věra Urbanová
29.09.2016
čtvrtek
Komunální odpad, jeho složení, třídění a nakládání s ním
Školení je zrušeno
Bruntál Ing. Libuše Benešová, CSc. 1550 Kč
1876 Kč
29.09.2016
čtvrtek
Rušení trvalého pobytu
Školení je zrušeno
Akreditace MV ČR: AK-PV-432/2015 - AK/VE-294/2015
Jeseník Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
30.09.2016
pátek
Správní řád – aktuálně
Školení je zrušeno
Šumperk JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. 1590 Kč
1924 Kč
30.09.2016
pátek
Aktuálně Czech POINT a základní registry
Školení je zrušeno
Akreditace MV ČR: AK/PV-434/2015 - AK/VE-296/2015
Olomouc Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
říjen  
03.10.2016
pondělí
Pozemní komunikace, občanský zákoník a předpisy související
Školení je zrušeno
Bruntál Ing. Jiří Blažek 1490 Kč
1803 Kč
04.10.2016
úterý
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Svitavy Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
04.10.2016
úterý
Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví
Školení je zrušeno

z důvodu nemoci p. lektorky. Náhradní termín je stanoven na úterý 1.11.2016 v Šumperku

Mohelnice Ing. Alena Jendřejková 1390 Kč
1682 Kč
06.10.2016
čtvrtek
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Valašské Meziříčí Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 1650 Kč
1997 Kč
06.10.2016
čtvrtek
Personální výběrové řízení - realizace Olomouc PhDr. Marie Novotná 1650 Kč
1997 Kč
07.10.2016
pátek
M6 - MS PowerPoint 2010 Mohelnice Ing. Věra Urbanová
10.10.2016
pondělí
Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona Olomouc JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. 1500 Kč
1815 Kč
11.10.2016
úterý
Metodika vedení spisové služby Šumperk Mgr. Jaromír Filip 1250 Kč
1513 Kč
11.10.2016
úterý
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Olomouc Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 1650 Kč
1997 Kč
14.10.2016
pátek
Správní řád – aktuálně Pardubice I - Bílé Předměstí JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. 1590 Kč
1924 Kč
18.10.2016
úterý
Metodika vedení spisové služby Olomouc Mgr. Jaromír Filip 1250 Kč
1513 Kč
18.10.2016
úterý
Zákon o obcích v platném znění Pardubice I - Bílé Předměstí Ing. Marie Kostruhová 1550 Kč
1876 Kč
20.10.2016
čtvrtek
SPISOVNA - Jak na skartační řízení v elektronické spisové službě Mohelnice Mgr. Jaromír Filip 1300 Kč
1573 Kč
20.10.2016
čtvrtek
Přestupkové řízení – aktuálně od 1. října 2016 Svitavy Ing. Tereza Ronovská, DiS. 1450 Kč
1755 Kč
20.10.2016
čtvrtek
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Bruntál Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
21.10.2016
pátek
Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích Šumperk Mgr. Petr Dvořák 1590 Kč
1924 Kč
25.10.2016
úterý
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Akreditace MV ČR: AK/PV-151/2016 - AK/VE-102/2016
Olomouc Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
25.10.2016
úterý
Komunální odpad, jeho složení, třídění a nakládání s ním Šumperk Ing. Libuše Benešová, CSc. 1550 Kč
1876 Kč
27.10.2016
čtvrtek
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Svitavy Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
27.10.2016
čtvrtek
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Pardubice I - Bílé Předměstí Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 1650 Kč
1997 Kč
listopad  
01.11.2016
úterý
Práce s Informačním systémem územní identifikace (ISUI) Olomouc Mgr. Jaromír Filip 1300 Kč
1573 Kč
01.11.2016
úterý
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění Opava - Kateřinky Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
01.11.2016
úterý
Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví Šumperk Ing. Alena Jendřejková 1390 Kč
1682 Kč
02.11.2016
středa
Pozemní komunikace, občanský zákoník a předpisy související Olomouc Ing. Jiří Blažek 1490 Kč
1803 Kč
03.11.2016
čtvrtek
Práce s elektronickými dokumenty, elektronické podpisy, časová razítka, nařízení eIDAS Mohelnice Mgr. Jaromír Filip 1100 Kč
1331 Kč
03.11.2016
čtvrtek
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Pardubice I - Bílé Předměstí Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
03.11.2016
čtvrtek
Přestupkové řízení – aktuálně od 1. října 2016 Šumperk Ing. Tereza Ronovská, DiS. 1450 Kč
1755 Kč
04.11.2016
pátek
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Valašské Meziříčí Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
08.11.2016
úterý
Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Pardubice I - Bílé Předměstí Mgr. Jaromír Filip 1200 Kč
1452 Kč
08.11.2016
úterý
Přestupkové řízení – aktuálně od 1. října 2016 Jeseník Ing. Tereza Ronovská, DiS. 1450 Kč
1755 Kč
08.11.2016
úterý
Praktická rétorika pro vedoucí pracovníky Bruntál Mgr. Petr Dvořák 1590 Kč
1924 Kč
10.11.2016
čtvrtek
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Opava - Kateřinky Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
10.11.2016
čtvrtek
Komunální odpad, jeho složení, třídění a nakládání s ním Svitavy Ing. Libuše Benešová, CSc. 1550 Kč
1876 Kč
11.11.2016
pátek
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2017 Olomouc Ing. Ludmila Juráková 1500 Kč
1815 Kč
11.11.2016
pátek
Personální výběrové řízení - realizace Pardubice I - Bílé Předměstí PhDr. Marie Novotná 1650 Kč
1997 Kč
15.11.2016
úterý
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Bruntál Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 1650 Kč
1997 Kč
15.11.2016
úterý
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Šumperk Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
18.11.2016
pátek
ECDL Testy Mohelnice Zuzana Kaňková, DiS. 290 Kč
351 Kč
22.11.2016
úterý
Zákon o obcích v platném znění Svitavy Ing. Marie Kostruhová 1550 Kč
1876 Kč
22.11.2016
úterý
Přestupkové řízení – aktuálně od 1. října 2016 Olomouc Ing. Tereza Ronovská, DiS. 1450 Kč
1755 Kč
24.11.2016
čtvrtek
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2017 Šumperk Ing. Ludmila Juráková 1500 Kč
1815 Kč
24.11.2016
čtvrtek
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Bruntál Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
25.11.2016
pátek
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Jeseník Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
25.11.2016
pátek
Správní řád – aktuálně Olomouc JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. 1590 Kč
1924 Kč
29.11.2016
úterý
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2017 Bruntál Ing. Ludmila Juráková 1500 Kč
1815 Kč
29.11.2016
úterý
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Olomouc Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
prosinec  
01.12.2016
čtvrtek
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2017 Jeseník Ing. Ludmila Juráková 1500 Kč
1815 Kč
01.12.2016
čtvrtek
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Svitavy Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 1650 Kč
1997 Kč
06.12.2016
úterý
Zákon o obcích v platném znění Bruntál Mgr. Veronika Benešová 1550 Kč
1876 Kč
06.12.2016
úterý
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění Valašské Meziříčí Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
08.12.2016
čtvrtek
Zákon o evidenci obyvatel Olomouc Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
08.12.2016
čtvrtek
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Pardubice I - Bílé Předměstí Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
09.12.2016
pátek
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2017 Svitavy Ing. Ludmila Juráková 1500 Kč
1815 Kč
09.12.2016
pátek
Pozemní komunikace, občanský zákoník a předpisy související Pardubice I - Bílé Předměstí Ing. Jiří Blažek 1490 Kč
1803 Kč
13.12.2016
úterý
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Šumperk Bc. Karolína Kofroňová 1450 Kč
1755 Kč
 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz