Úvodní stránka > Zprávy > Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů

Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů

Zveřejněno 28.03.2019, autor Stanislava Komárková, DiS.


V Pardubicích v Hotelu Zlatá Štika proběhlo školení na téma Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů.

Lektorem tohoto školení byl Ing. Mgr. Oldřich Kužílek.

 

Hlavní probíraná témata:

1) Základní souvislosti radničních periodik

     i) Základní právní zakotvení

     ii) Hlavní funkce radničních periodik

     iii) Tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby

     iv) Právní povinnosti při vydávání periodika

2) Pojmy a principy

       i) Objektivita

      ii) Vyváženost

     iii) Apolitičnost

     iv) Definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).

3) Praktické formy řešení

       i) Pojetí periodika redaktorské a editorské

      ii) Zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel)

     iii) Další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.)

     iv) Postupy při úpravě příspěvků

      v) Příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik

4) Organizační otázky při vydávání radničního periodika

       i) Role zastupitelstva, rady

      ii) Redakční výbor / redakční rada / redakce

     iii) Formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika 

 

Další školení vyhlášená s Ing. Mgr. Oldřichem Kužílkem naleznete na našich stránkách www.efektivniskoleni.cz.

Informace o školení

  • Název školení: Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů
  • Datum konání: 28.03.2019
  • Místo konání: Hotel Zlatá Štika

Fotky

20190221_083240.jpg

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz