Úvodní stránka > Zprávy > Rušení trvalého pobytu

Rušení trvalého pobytu

Zveřejněno 03.05.2018, autor Stanislava Komárková, DiS.


Dne 03. 05. 2018 probíhalo v Olomouci v Bea centru školení na téma Rušení trvalého pobytu pod vedením velmi zkušené a oblíbené lektorky Ing. Jany Kovačové.

 

Probíralo se téma: 

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Evidence obyvatel a správní řád
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke kategorii trvalý pobyt, zejména k jeho změně a zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Příslušnost k rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení, zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu
 • Administrace vedení správního řízení (spis), jednání oprávněných úředních osob)
 • Doručování, zvláštnosti doručování dle správního řádu
 • Průběh řízení s vymezením specifik pro řízení návrhové a řízení z moci úřední - úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, vydání rozhodnutí
 • Odvolání, úkony ohlašovny po přijetí odvolání
 • Modelové situace, příklady z praxe 

 

Informace o školení

 • Název školení: Rušení trvalého pobytu
 • Datum konání: 03.05.2018
 • Místo konání: BEA centrum Olomouc s.r.o.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz