Úvodní stránka > Zprávy > Zákon evidenci obyvatel v platném znění

Zákon evidenci obyvatel v platném znění

Zveřejněno 26.09.2019, autor Stanislava Komárková, DiS.


Dne 24.09.2019 se uskutečnilo školení ve Valašském Meziříčí v Hotelu Abácie na téma Zákon o evidenci obyvatel v platném znění

Školení vedla velice oblíbená lektorka Ing. Jana Kovačová.

 

Probírala se témata: 

 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Připravované změny v informačním systému evidence obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Zdroje informačního systému evidence obyvatel, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
 • Využívání údajů vedených v IS EO orgány vykonávajícími působnost na úseku EO
 • Poskytování údajů vedených v IS EO oprávněným osobám a poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
 • Trvalý pobyt (prvotní zavedení v době narození, prvotní zavedení po nabytí státního občanství a po “ukončení pobytu v cizině“, změna (včetně vedení manuální evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu), ukončení, zrušení údaje o místu trvalého pobytu), doručovací adresa
 • Zprostředkování kontaktu
 • Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel

 

Další termíny tohoto i dalších školení naleznete na našich stránkách www.efektivniskoleni.cz .

 

Informace o školení

 • Název školení: Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
 • Datum konání: 24.09.2019
 • Místo konání: HOTEL ABÁCIE s.r.o.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz