Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Marie Kostruhová

Ing. Marie Kostruhová

Zákon o obcích

Územním samosprávným celkům se věnuje více jak 20 let, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i přenesené působnosti. 

Na Ministerstvu vnitra vede odbor veřejné správy dozoru a kontroly a je zodpovědná za koordinační, metodickou, kontrolní a dozorovou činnost v oblasti samostatné působnosti pro všechny územně samosprávné celky. Mimo jiné se podílí na zpracování metodických materiálů pro obce a kraje, věnuje se přednáškové činnosti pro starosty a členy zastupitelstev. 

Zpracovává koncepční a legislativní materiály týkající se postavení a působnosti územně samosprávných celků. Koordinuje a řídí vydávání právních výkladů a stanovisek vyplývajících ze zákonů o ÚSC, která reagují na problémové oblasti v aplikační činnosti. Při své činnosti spolupracuje se zástupci krajských úřadů, ústředních správních úřadů, a dalšími institucemi.

Lektorka se dále zabývá těmito tématy:

 • Kontrolní řád
 • Aplikace zákona o kontrole
 • Působnost orgánů obcí

  

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Marie Kostruhová

Zákon o obcích v platném zněníAK/PV-626/2018 - AK/VE-362/2018

Seminář je zaměřen na interpretaci vybraných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na aktuální judikaturu.

 

Osnova

 • Obec v pozici veřejnoprávní korporace a s tím související práva a povinnosti
 • Postavení a působnost orgánů obce (zejména zastupitelstvo, rada, starosta, tajemník a orgány zastupitelstva a rady)
 • Nakládání s majetkem se zaměřením na záměr a náležitosti rozhodnutí, judikatura
 • Práva občanů obce a dalších subjektů z hlediska zákona o obcích
 • Práva/povinnosti člena zastupitelstva
 • Dozor a kontrola výkonu samostatné působnosti
 • Novela zákona o obcích - zákon č. 106/2016 Sb.
 • Diskuse

 

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě