Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Správní řád

Působí jako odborný výzkumný pracovník na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Je mj. spoluautorem publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury (C. H. Beck, 2013), komentáře ke stavebnímu zákonu (C. H. Beck, 2013) a komentáře k soudnímu řádu správnímu (Leges, 2014). Je rovněž vedoucím autorského kolektivu k připravovanému komentáři správního řádu. K naznačeným oblastem též publikuje v odborných časopisech a vystupuje na domácích i zahraničních konferencích a seminářích.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal tituly „JUDr.“ a „Ph.D.“ v oboru správní právo a právo životního prostředí. V letech 2007–2012 působil na Nejvyšším správním soudu jako asistent soudce sociálně správního kolegia tohoto soudu. Od roku 2009 je členem pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Reference lektora

Správní řád - JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

"

Školení bylo skvělé a lektor téma vysvětloval tak, že jsem jej bez problémů pochopila, přestože se správním řádem zatím moc nepracuji. Když se správním řádem nepracuje referent často, je to problém, ale pochopila jsem díky lektorovi zase malý kousek ze správního řádu a i to se počítá.

Velký dík JUDr. Potěšilovi, PhD.
Určitě se ráda zúčastním dalšího školení, které mi pomůže v práci.

Jaroslava Hüblová, referent EV
Město Krnov

"

Správní řád - aktuálně - JUDr. Lukáš Potěšil, PhD.

"

Já, i kolegyně Dagmar Navrátilová, děkujeme za školení Správní řád - aktuálně. Vaše semináře jsou výborné, máte dobrý čich na lektory. Přestupkový zákon i správní řád byl bezvadný. Samozřejmě, že k dobrém dojmu přispíváte i Vy svou milou přítomností a přípravou logistiky. 

JUDr. Ludmila Hanusová
Městský úřad Moravská Třebová


"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě