Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Mgr. Petr Moucha

Mgr. Petr Moucha

Nový Občanský zákoník, zadávání veřejných zakázek

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studoval také na Law School, De Montfort University, Leicester ve Velké Británii. Pracoval v advokátní kanceláři, jako podnikový právník např. v České televizi a řídil společnost zabývající se poradenstvím na poli veřejného investování.

V současnosti se věnuje poradenství a vzdělávání v oblastech práva. Mezi jeho vzdělávací aktivity patří i příprava a realizace seminářů na téma Nový občanský zákoník. Více než deset let se aktivně zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek. Působí mj. jako konzultant v oblasti veřejného investování a jako lektor seminářů a přednášek k této problematice.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Mgr. Petr Moucha

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele

Školení je určeno zástupcům dodavatelů – zájemcům o veřejné zakázky, zpracovatelům nabídek, jednatelům a majitelům firem.

Cílem školení je seznámení se s aktuálními pravidly podávání nabídek dle Nového zákona o zadávání veřejných zakázek a mějte přehled  v problematice nových postupů při zadávaní veřejných zakázek. Vyvarujte se pochybení při podávání nabídek a správně se braňte v případě pochybení zadavatelů.

 • seznámíte se s důležitými legislativními změnami (nový zákon o veřejných zakázkách 2016, souvztažnost s novým občanským zákoníkem)
 • osvojíte si správný postup pro podávání bezchybných nabídek
 • na reálných příkladech pochopíte nejčastější problémy při podávání nabídek i jejich řešení
 • seznámíte se s příklady z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • získáte přehled o internetových zdrojích informací o veřejných zakázkách včetně metodiky a odborných stanovisek

Osnova

 • úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek
 • přehled změn nového zákona
 • druhy zadávacích řízení
 • profil zadavatele a povinnosti s ním spojené
 • zadávací dokumentace
 • nové požadavky na kvalifikaci uchazečů a její prokazování
 • náležitosti a sestavování nabídek
 • prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách
 • opravné prostředky
 • elektronizace zadávání veřejných zakázek

 


 

Veřejné zakázky z pohledu zadavatele

Školení je určeno pro zadavatele veřejných zakázek, zástupcům orgánů veřejné moci, měst, obcí, příspěvkových organizací apod.

Hlavním cílem školení se seznámení se se změnami při zadávání veřejných zakázek dle Nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Využijte možností zákona a snižte administrativu při zadávání.  Zakázky zadávejte efektivně a hospodárně podle aktuálních požadavků. Získejte přehled o internetových zdrojích informací o veřejných zakázkách včetně metodiky a odborných stanovisek.

Osnova

 • přehled změn nového zákona
 • druhy zadávacích řízení a jejich proces
 • profil zadavatele a povinnosti s ním spojené
 • zadávací dokumentace
 • nové požadavky na kvalifikaci uchazečů a její prokazování
 • náležitosti nabídek
 • posuzování a hodnocení nabídek
 • prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách
 • opravné prostředky
 • elektronizace zadávání veřejných zakázek

 

 

Reference lektora

Senior a nový občanský zákon - Mgr. Petr Moucha

"

V souvislosti s přednáškou lektora pana Mgr. Petra Mouchy dne 19.3.2014, Vám velice děkujeme za přednášku na téma Senior a nový občanský zákon, kterou jste pro nás připravili. Připravená přednáška objasnila obecně nový OZ a také i vysvětlovala chování seniora v jednotlivých - konkrétních případech, se kterými se v běžném životě může potkat (např. jako uzavírání smluv, předváděcí akce, pouliční a podomní prodej). Rovněž i v oblasti dědění, darování - prostě uspořádání majetkových vztahů jak za života, tak po něm. 

Dne 25.3.2014 jsme na výboru Senior klubu města Ústí nad Orlicí konstatovali, že přednáška splnila náš záměr a  účastníky byla velmi kladně hodnocena a to jako jedna z nejlepších odborných přednášek, které jsme za 6 let činnosti klubu provedli. Způsob přednášení a zodpovídání dotazů ze strany lektora, pana Mgr. Mouchy byl hodnocen  kladně jako velmi příjemný a pro seniory srozumitelný. Stejně tak i připravené materiály. Rozhodně takovouto přednášku doporučujeme všem seniorům, ať už ji budou pořádat města, či kluby a organizace zabývající se prací pro seniory.

Ještě jednou Vám velmi děkujeme.

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda
Senior klub města Ústí nad Orlicí

"

Veřejné zakázky - Mgr. Petr Moucha

"

Spolu s kolegyní jsme byly na třech školeních Mgr. Petra Mouchy, týkajících se veřejných zakázek a můžu říci, že pan Mgr. Moucha je člověk na svém místě. Rozumí výborně problematice, své přednášky realizuje, jak ze strany legislativy, tak jejího zavedení do praxe, což na podobných školeních bývá velmi zřídka. Většinou se odprezentuje legislativa  a uvedení do praxe Vám nikdo nevysvětlí. A hlavně jeho semináře jsou o vzájemném dialogu, což je pro všechny účastníky velmi přínosné.
Na pana Mgr. Mouchu jen a jen kladné hodnocení.

Alena Zedková, vedoucí ekonomicko – provozního úseku
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o.

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě