Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Alena Jendřejková

Ing. Alena Jendřejková

Daňová problematika

Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje právě příklady ze své praxe.

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu i v podnikové sféře. Od roku 1997 pracuje jako daňová poradkyně. Zabývá se poradenstvím pro podnikatelské subjektyúzemní samosprávné celky a neziskovou sféru především v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. 

Příležitostně spolupracuje i se zahraničními subjekty - aplikace odborné terminologie v angličtině.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Alena Jendřejková

Daňové a účetní problémy v rámci roku 2019

Školení je zaměřeno na daňové a účetní aktuality pro podnikatele.

 

I. Vybrané problémy a aktuality ze zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019

1. Bezúplatné příjmy včetně osvobozených
2. Změny v uplatnění paušálních výdajů procentem z příjmů
3. Osvobození od daně dle § 19 zákona o daních z příjmů
4. Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
5. Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
6. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
7. Vybrané komentáře z pokynu D-22


II. Vybrané problémy a aktuality ze zákona o dani z přidané hodnoty platného pro rok 2019

1. Změny ve vymezení základních pojmů zákona o DPH
2. Dodání zboží
3. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby
4. Souhrnné daňové doklady
5. Úpravy ve vztahu k základu daně
6. Opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek
7. Dodání a nájem nemovitých věcí

III. Vybrané problémy z účetnictví ve vazbě na daňové dopady

1. Majetek a závazky
2. Nemovitosti v účetnictví a daních
3. Automobil pro soukromé a daňové účely
4. Zásoby


IV. Vybrané problémy z daňového řádu

1. Dokazování při daňové kontrole
2. Výslechy svědků a místní šetření
3. Pokuty za kontrolní hlášení

V. Diskuze
 

 

Daňové novinky a speciality 2022 a 2023 spolu s aktuální daňovou judikaturou

 

1. Aktuální informace k dani z příjmů fyzických osob

- paušální daň 2022 a 2023
- problematika daňového domicilu
- nízkoemisní vozidla
- zaměstnanecké výhody a související daňový dopad

2. Legislativní změny a výklady v oblasti daně z příjmů právnických osob
- dary a osvobozené příjmy
- kompenzační příspěvek na ubytování
- vybrané informace z pokynu D 59

3. Změny v oblasti DPH 2023

4. Novinky z daňového řádu a z daňové judikatury

5. Dotazy a diskuse

 

 

 

Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly

Školení je určeno podnikatelským subjektům a obcím a bude obsahovat základní doporučení pro případ, že se ocitnou v pozici kontrolovaných daňových subjektů.

 

Osnova školení 

 1. Předmět a účel daňové kontroly
 2. Zahájení daňové kontroly
 3. Povinnosti a práva daňového subjektu v rámci daňové kontroly
 4. Kontrolní zjištění a následné vyjádření daňového subjektu
 5. Zpráva o daňové kontrole a její projednání
 6. Odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky
 7. Judikatura ve vazbě na daňovou kontrolu

 

Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví

Seminář je určen po podnikatele a firmy.

 

Osnova 

 • Daň z přidané hodnoty
 1. Kontrolní hlášení a první zkušenosti s ním
 2. DPH a nemovité věci
 3. Úskalí dobrovolné i povinné registrace k DPH
 4. Rozšíření tuzemského reverse-charge
 5. Ručení za DPH

 

 • Daň z příjmů a účetnictví
 1. Pokyn D-22 pro aplikaci zákona o daních z příjmů
 2. Problematika rozdělení zisku u obchodních korporací
 3. Odpisy pohledávek
 4. Problematika transferových cen
 5. Technické zhodnocení z pohledu účetnictví a daní z příjmů
 6. Hlavní změny v zákoně o účetnictví a v účetní vyhlášce od 1.1.2016
 • Daňový řád
 1. Komunikace s daňovou správou
 2. Postup k odstraňování pochybností
 3. Daňová kontrola

 

 • Zákon o elektronické evidenci tržeb

 

NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady

Školení určené pro obce, města i firmy je zaměřeno na úskalí smluvních vztahů dle nového Občanského zákoníku a jejich dopady na daňovou oblast.

 

Osnova

 • Obecná ustanovení NOZ o věcných právech
 • Vlastnické právo a převody vlastnického práva
 • Všeobecná ustanovení o smlouvách
 • Vybrané typy smluvních vztahů dle NOZ

            -  darovací smlouva
            -  kupní smlouva (movité věci, nemovitosti)              
            -  kupní smlouva o prodeji zboží v maloobchodě  
            -  směnná smlouva
            -  výprosa, výpůjčka, zápůjčka
            -  nájemní smlouva, pacht
            -  příkazní smlouva 
            -  komisionářská smlouva
            -  smlouva o obchodním zastoupení
            -  smlouva o dílo
            -  smlouva o tichém společenství

 • Daňové dopady smluvních vztahů

            -  vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů
            -  vybraná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty
            -  majetkové daně

 • Náhrada škody dle NOZ a daňové souvislosti

 

Vybrané problémy z daňové oblasti 2018

 Školení obsahuje vybrané problémy z daňové oblasti a je zaměřené pro firmy.

 

OSNOVA

 1. Hlavní změny v zákonu o dani z příjmů a dani z přidané hodnoty pro rok 2018
 2. Automobil v podnikání a vyřazení z obchodního majetku
 3. Problematika dlouhodobého majetku z hlediska DPH
 4. Odměna jednatele a společníka v s.r.o.
 5. Opravné položky k pohledávkám
 6. Podíly na zisku a jejich zdanění
 7. Úskalí smluvních pokut
 8. Pokuty u kontrolních hlášení
 9. Aktuální judikatura k DPH
 10. Vybrané problémy z oblasti správy daní
 11. Dotazy a diskuse
   

 

Změny a aktuality v daňové oblasti 2018-2019

 

I. Daň z příjmů fyzických osob
1. Nařízení vlády č.273/2018 Sb.
2. Nařízení vlády č,213/2018 Sb.
3. Zákon č.306/2018 Sb.
4. Novela zákona o daních z příjmů
    - srážková daň
    - paušální výdaje


       II. Daň z příjmů právnických osob
                     1. Aplikace směrnice ATAD a změny nad její rámec
                     2. Problematika odčitatelných položek dle ZDP
                     3. Omezení daňové uznatelnosti úroků
                     4. Zneužití práva
                     5. Vybrané účetní případy s vazbou na daň z příjmů


       III. Změny a úpravy v DPH
                     1. Vývoj související legislativy
                     2. Finanční leasing
                     3. Poukazy – dodání zboží a poskytnutí služby
                     4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění
                     5. Daňové doklady
                     6. Základy daně a opravy základu daně
                     7. DPH u nemovitých věcí
                     8. Osvobození od DPH
                     9. Úprava odpočtu daně
                   10. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace


        IV. Problematika správy daní
                    1. Novela daňového řádu
                    2. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
                    3. Vybraná judikatura NSS

        V. Dotazy a diskuse
 

 

Reference lektora

NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady - Ing. Alena Jendřejková

"

Paní lektorka Ing. Alena Jendřejková  mě zaujala svým fundovaným výkladem i osobním zájmem o praktické problémy účastníků, s nimiž se snažila pomoci i mimo rámec programového zaměření školení. Děkuji za užitečně i příjemně vynaložený čas.

Ing. Marie Fomiczewová
vedoucí 
finančního odboru MěÚ Javorník

"

Obec a příspěvková organizace jako plátce DPH v praxi - Ing. Alena Jendřejková

"

Děkujeme nejen za dobrá školení, ale i za pozornost, kterou se nám věnujete.  

Ludmila Š.
Město Brandýs nad Orlicí

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě