Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Alena Jendřejková

Ing. Alena Jendřejková

Daňová problematika

Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje právě příklady ze své praxe.

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu i v podnikové sféře. Od roku 1997 pracuje jako daňová poradkyně. Zabývá se poradenstvím pro podnikatelské subjektyúzemní samosprávné celky a neziskovou sféru především v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. 

Příležitostně spolupracuje i se zahraničními subjekty - aplikace odborné terminologie v angličtině.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Alena Jendřejková

Daňové a účetní problémy v rámci roku 2019

Školení je zaměřeno na daňové a účetní aktuality pro podnikatele.

 

I. Vybrané problémy a aktuality ze zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019

1. Bezúplatné příjmy včetně osvobozených
2. Změny v uplatnění paušálních výdajů procentem z příjmů
3. Osvobození od daně dle § 19 zákona o daních z příjmů
4. Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
5. Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
6. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
7. Vybrané komentáře z pokynu D-22


II. Vybrané problémy a aktuality ze zákona o dani z přidané hodnoty platného pro rok 2019

1. Změny ve vymezení základních pojmů zákona o DPH
2. Dodání zboží
3. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby
4. Souhrnné daňové doklady
5. Úpravy ve vztahu k základu daně
6. Opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek
7. Dodání a nájem nemovitých věcí

III. Vybrané problémy z účetnictví ve vazbě na daňové dopady

1. Majetek a závazky
2. Nemovitosti v účetnictví a daních
3. Automobil pro soukromé a daňové účely
4. Zásoby


IV. Vybrané problémy z daňového řádu

1. Dokazování při daňové kontrole
2. Výslechy svědků a místní šetření
3. Pokuty za kontrolní hlášení

V. Diskuze
 

 

Daňové aktuality 2024 a jejich úskalí

 I. Konsolidační balíček 2024
1. Změny zákona o daních z příjmů fyzických osob pro rok 2024
2. Změny zákona o daních z příjmů právnických osob pro rok 2024
3. Změny zákona o DPH pro rok 2024


II. Vybrané problémy z účetní a daňové oblasti

1. Legislativní úprava dohod o provedení práce
2. Bitcoiny ve vazbě na zdanění
3. Úprava hospodářského výsledku na daňový základ, rekapitulace nedaňových nákladů
4. DIP
5. Ručení za mzdy subdodavatelů ve stavebnictví


III. Aktuální daňová judikatura

1. Zásada legitimního očekávání
2. Daňová kontrola a dokazování
3. Zneužití práva
4. Daňové řízení a prekluze


IV. Diskuze

 

Daňové novinky a speciality 2022 a 2023 spolu s aktuální daňovou judikaturou

 

1. Aktuální informace k dani z příjmů fyzických osob

- paušální daň 2022 a 2023
- problematika daňového domicilu
- nízkoemisní vozidla
- zaměstnanecké výhody a související daňový dopad

2. Legislativní změny a výklady v oblasti daně z příjmů právnických osob
- dary a osvobozené příjmy
- kompenzační příspěvek na ubytování
- vybrané informace z pokynu D 59

3. Změny v oblasti DPH 2023

4. Novinky z daňového řádu a z daňové judikatury

5. Dotazy a diskuse

 

 

 

Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly

Školení je určeno podnikatelským subjektům a obcím a bude obsahovat základní doporučení pro případ, že se ocitnou v pozici kontrolovaných daňových subjektů.

 

Osnova školení 

 1. Předmět a účel daňové kontroly
 2. Zahájení daňové kontroly
 3. Povinnosti a práva daňového subjektu v rámci daňové kontroly
 4. Kontrolní zjištění a následné vyjádření daňového subjektu
 5. Zpráva o daňové kontrole a její projednání
 6. Odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky
 7. Judikatura ve vazbě na daňovou kontrolu

 

Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví

Seminář je určen po podnikatele a firmy.

 

Osnova 

 • Daň z přidané hodnoty
 1. Kontrolní hlášení a první zkušenosti s ním
 2. DPH a nemovité věci
 3. Úskalí dobrovolné i povinné registrace k DPH
 4. Rozšíření tuzemského reverse-charge
 5. Ručení za DPH

 

 • Daň z příjmů a účetnictví
 1. Pokyn D-22 pro aplikaci zákona o daních z příjmů
 2. Problematika rozdělení zisku u obchodních korporací
 3. Odpisy pohledávek
 4. Problematika transferových cen
 5. Technické zhodnocení z pohledu účetnictví a daní z příjmů
 6. Hlavní změny v zákoně o účetnictví a v účetní vyhlášce od 1.1.2016
 • Daňový řád
 1. Komunikace s daňovou správou
 2. Postup k odstraňování pochybností
 3. Daňová kontrola

 

 • Zákon o elektronické evidenci tržeb

 

NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady

Školení určené pro obce, města i firmy je zaměřeno na úskalí smluvních vztahů dle nového Občanského zákoníku a jejich dopady na daňovou oblast.

 

Osnova

 • Obecná ustanovení NOZ o věcných právech
 • Vlastnické právo a převody vlastnického práva
 • Všeobecná ustanovení o smlouvách
 • Vybrané typy smluvních vztahů dle NOZ

            -  darovací smlouva
            -  kupní smlouva (movité věci, nemovitosti)              
            -  kupní smlouva o prodeji zboží v maloobchodě  
            -  směnná smlouva
            -  výprosa, výpůjčka, zápůjčka
            -  nájemní smlouva, pacht
            -  příkazní smlouva 
            -  komisionářská smlouva
            -  smlouva o obchodním zastoupení
            -  smlouva o dílo
            -  smlouva o tichém společenství

 • Daňové dopady smluvních vztahů

            -  vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů
            -  vybraná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty
            -  majetkové daně

 • Náhrada škody dle NOZ a daňové souvislosti

 

Vybrané problémy z daňové oblasti 2018

 Školení obsahuje vybrané problémy z daňové oblasti a je zaměřené pro firmy.

 

OSNOVA

 1. Hlavní změny v zákonu o dani z příjmů a dani z přidané hodnoty pro rok 2018
 2. Automobil v podnikání a vyřazení z obchodního majetku
 3. Problematika dlouhodobého majetku z hlediska DPH
 4. Odměna jednatele a společníka v s.r.o.
 5. Opravné položky k pohledávkám
 6. Podíly na zisku a jejich zdanění
 7. Úskalí smluvních pokut
 8. Pokuty u kontrolních hlášení
 9. Aktuální judikatura k DPH
 10. Vybrané problémy z oblasti správy daní
 11. Dotazy a diskuse
   

 

Změny a aktuality v daňové oblasti 2018-2019

 

I. Daň z příjmů fyzických osob
1. Nařízení vlády č.273/2018 Sb.
2. Nařízení vlády č,213/2018 Sb.
3. Zákon č.306/2018 Sb.
4. Novela zákona o daních z příjmů
    - srážková daň
    - paušální výdaje


       II. Daň z příjmů právnických osob
                     1. Aplikace směrnice ATAD a změny nad její rámec
                     2. Problematika odčitatelných položek dle ZDP
                     3. Omezení daňové uznatelnosti úroků
                     4. Zneužití práva
                     5. Vybrané účetní případy s vazbou na daň z příjmů


       III. Změny a úpravy v DPH
                     1. Vývoj související legislativy
                     2. Finanční leasing
                     3. Poukazy – dodání zboží a poskytnutí služby
                     4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění
                     5. Daňové doklady
                     6. Základy daně a opravy základu daně
                     7. DPH u nemovitých věcí
                     8. Osvobození od DPH
                     9. Úprava odpočtu daně
                   10. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace


        IV. Problematika správy daní
                    1. Novela daňového řádu
                    2. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
                    3. Vybraná judikatura NSS

        V. Dotazy a diskuse
 

 

Reference lektora

NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady - Ing. Alena Jendřejková

"

Paní lektorka Ing. Alena Jendřejková  mě zaujala svým fundovaným výkladem i osobním zájmem o praktické problémy účastníků, s nimiž se snažila pomoci i mimo rámec programového zaměření školení. Děkuji za užitečně i příjemně vynaložený čas.

Ing. Marie Fomiczewová
vedoucí 
finančního odboru MěÚ Javorník

"

Obec a příspěvková organizace jako plátce DPH v praxi - Ing. Alena Jendřejková

"

Děkujeme nejen za dobrá školení, ale i za pozornost, kterou se nám věnujete.  

Ludmila Š.
Město Brandýs nad Orlicí

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě