Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -JUDr. Bohumír Čech

JUDr. Bohumír Čech

Metodika účetnictví a rozpočtu

Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

 

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: JUDr. Bohumír Čech

Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)

Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPHzákladní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.

Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.

Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe. 

Kurz je určen účetním pracovníkům, kteří zabezpečují evidenci a zpracování daňových dokladů v oblasti rozpočtů územní úrovně a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS Express. 

 

Obsah školení

 • Legislativní změna a její popis
 • Hlavní zásady metodiky DPH, včetně změn
 • Rozbor daňové evidence a nutné změny od 1. 1. 2016
 • Příklady použití daňové evidence
 • Nejčastější chyby a metodika jejich oprav
 • Popis změn v programu UCR
 • Základní informace o změnách v modulech evidujících daňové doklady
 • Nastavení identifikace plátce pro účely zpracování tiskových i XML výstupů
 • Přehled výstupů z daňové evidence DPH v modulu IS GINIS Express UCR

 

Předmětem školení není výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS Express. 

 

Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)

Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPHzákladní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.

Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.

Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe. 

Kurz je určen účetním pracovníkům, kteří zabezpečují evidenci a zpracování daňových dokladů v oblasti rozpočtů územní úrovně a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS Standard.  

 

Rozpočtový proces I

Součástí akreditovaného vzdělávacího programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy.

Proč se kurzu zúčastnit

V kurzu se účastníci seznámí nebo si zopakují znění platné legislativy v oblasti procesu tvorby rozpočtu, kontroly rozpočtu. Navarzující kurz Rozpočtový proces II  se bude věnovat aplikaci legislativy do softwaru a jeho význam pro podporu celého rozpočtového procesu. Účast je vhodná zejména pro nové pracovníky z níže uvedeného seznamu nebo pracovníky, kteří si chtějí zopakovat teoretické znalosti o legislativě a získat přehled o podpoře všech procesů v aplikačním softwaru.

Kurz poskytne účastníkům komplexní informace z oblasti procesu tvorby rozpočtu.

 

Komu je kurz určen

 • starostům a místostarostům a ostatním radním a členům zastupitelstev měst a obcí, kteří potřebují získat obecné teoretické i praktické znalosti z oboru zpracování rozpočtů od návrhu, přes schválení až po realizaci
 • členům nebo předsedům finančních výborů, které se podílejí při sběru požadavků na rozpočet, vyhodnocování plnění a dalších činnostech souvisejících s rozpočtem a chtějí se seznámit s teoretickými i praktickými znalostmi z oboru zpracování rozpočtu v informačním systému
 • správcům rozpočtu, vedoucím odborů v roli příkazců operace, případně jejich podřízeným pracovníkům
 • ekonomům a účetním měst, obcí, kteří se podílejí na finanční kontrole a plnění rozpočtu obce nebo města

 

Obsah kurzu

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a rozpočet
 • Pravidla stanovená zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC
 • Rozpočtová skladba podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 449/2009 Sb. o předávání finančních údajů do CSÚIS
 • Metodické řešení základních požadavků stanovených zákonem
 • Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhláška č. 416/2004 Sb.
 • Finanční řízení a nové přístupy k účetnictví jako významnému zdroji informací
 • Závěrečný účet obce
 • Hodnocení rizik a zjišťování ukazatele finančního zdraví a prosperity obce
 • Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě - informace

 

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě