Úvodní stránka > Katalog - Školení> Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace


Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace

Co se na školení naučíte?

Školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky oběhu dokumentů v elektronické spisové službě pro příspěvkové organizace z oblasti školství.

 

Osnova

                    -  Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,

                    -  Vyhláška  č. 259/2012 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby,

                    -  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

                    -  Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,

                    -  Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek,

                    -  Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),

                    -  Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Lektoři

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě