Úvodní stránka > Katalog - Školení> Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě


Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě

Co se na školení naučíte?

Školení je určeno pro starosty, místostarosty, tajemníky a IT pracovníky měst, obcí a příspěvkových organizací.

Kybernetická bezpečnost se dnes týká všech organizací. Jedná se o pravidla a zásady určené pro všechny uživatele a provozovatele informačních technologií. Slouží k tomu, aby nedošlo k zneužití, poškození či zničení dat. „Je životně důležité rozumět nástrojům, s nimiž denně pracujeme“.

 

Osnova

1.     Legislativa

 

2.     Základní pilíře bezpečnosti IS, ochrana dat v rámci IS

 

3.     Životní cyklus dat v rámci IS

 

4.     Dostupnost dat

 

5.     Popis nepřátel

 

6.     ISMS (ISO27001), provázanost bezpečnostních cyklů (deming)

 

7.     Ostatní aspekty bezpečnosti

 

8.        Interaktivní workshop

 

Lektoři

Petr J. Drahovzal


Kybernetická bezpečnost

V oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií se pohybuje již od roku 1998. V letech své bezpečnostní praxe se věnoval projektům, které se zaměřovaly na problematiku infrastruktury veřejných klíčů, elektronický podpis a jiné bezpečnostní techniky, založené na kryptografii. Zaměřoval se i na bezpečnostní design v prostředí soukromého i veřejného sektoru.

V současnosti se věnuje hlavně bezpečnostním auditům, analýzám, osvětové a publikační činnosti. V oblasti „šíření dobrých zpráv ve špatném prostředí“, čili v rámci bezpečnostních školení používá své dlouholeté zkušenosti jako „horror story“ s (často) dobrým koncem. Na jeho prezentacích se jistě nudit nebudete. Zaprvé vám to nedovolí a zadruhé to ani není dobře možné.

Je členem profesního sdružení ISACA® a držitelem prestižních certifikací CISA® (Certified Information Systems Auditor®) a CRISC® (Certified in Risk and Information Systems Control®). Je autorem různých bezpečnostních statí, pokrývajích bezpečnostní tématiku. Je rovněž prezentérem zásad bezpečnosti na různých konferencích a workshopech.

 Jako člen širšího týmu se účastnil vědeckého projektu KAAPS, zabývajícího se novými možnostmi v oblasti autentizace a autorizace.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě