Úvodní stránka > Katalog - Školení> Daňové a účetní problémy v rámci roku 2019


Daňové a účetní problémy v rámci roku 2019

Co se na školení naučíte?

Školení je zaměřeno na daňové a účetní aktuality pro podnikatele.

 

I. Vybrané problémy a aktuality ze zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019

1. Bezúplatné příjmy včetně osvobozených
2. Změny v uplatnění paušálních výdajů procentem z příjmů
3. Osvobození od daně dle § 19 zákona o daních z příjmů
4. Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
5. Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
6. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
7. Vybrané komentáře z pokynu D-22


II. Vybrané problémy a aktuality ze zákona o dani z přidané hodnoty platného pro rok 2019

1. Změny ve vymezení základních pojmů zákona o DPH
2. Dodání zboží
3. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby
4. Souhrnné daňové doklady
5. Úpravy ve vztahu k základu daně
6. Opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek
7. Dodání a nájem nemovitých věcí

III. Vybrané problémy z účetnictví ve vazbě na daňové dopady

1. Majetek a závazky
2. Nemovitosti v účetnictví a daních
3. Automobil pro soukromé a daňové účely
4. Zásoby


IV. Vybrané problémy z daňového řádu

1. Dokazování při daňové kontrole
2. Výslechy svědků a místní šetření
3. Pokuty za kontrolní hlášení

V. Diskuze
 

 

Lektoři

Ing. Alena Jendřejková


Daňová problematika

Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje právě příklady ze své praxe.

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu i v podnikové sféře. Od roku 1997 pracuje jako daňová poradkyně. Zabývá se poradenstvím pro podnikatelské subjektyúzemní samosprávné celky a neziskovou sféru především v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. 

Příležitostně spolupracuje i se zahraničními subjekty - aplikace odborné terminologie v angličtině.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě