Úvodní stránka > Katalog - Školení> Změny a aktuality v daňové oblasti 2018-2019


Změny a aktuality v daňové oblasti 2018-2019

Co se na školení naučíte?

 

I. Daň z příjmů fyzických osob
1. Nařízení vlády č.273/2018 Sb.
2. Nařízení vlády č,213/2018 Sb.
3. Zákon č.306/2018 Sb.
4. Novela zákona o daních z příjmů
    - srážková daň
    - paušální výdaje


       II. Daň z příjmů právnických osob
                     1. Aplikace směrnice ATAD a změny nad její rámec
                     2. Problematika odčitatelných položek dle ZDP
                     3. Omezení daňové uznatelnosti úroků
                     4. Zneužití práva
                     5. Vybrané účetní případy s vazbou na daň z příjmů


       III. Změny a úpravy v DPH
                     1. Vývoj související legislativy
                     2. Finanční leasing
                     3. Poukazy – dodání zboží a poskytnutí služby
                     4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění
                     5. Daňové doklady
                     6. Základy daně a opravy základu daně
                     7. DPH u nemovitých věcí
                     8. Osvobození od DPH
                     9. Úprava odpočtu daně
                   10. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace


        IV. Problematika správy daní
                    1. Novela daňového řádu
                    2. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
                    3. Vybraná judikatura NSS

        V. Dotazy a diskuse
 

 

Lektoři

Ing. Alena Jendřejková


Daňová problematika

Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje právě příklady ze své praxe.

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu i v podnikové sféře. Od roku 1997 pracuje jako daňová poradkyně. Zabývá se poradenstvím pro podnikatelské subjektyúzemní samosprávné celky a neziskovou sféru především v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. 

Příležitostně spolupracuje i se zahraničními subjekty - aplikace odborné terminologie v angličtině.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě