Úvodní stránka > Katalog - Školení> Národní standard spisové služby


Národní standard spisové služby

Co se na školení naučíte?

Cílem kurzu je seznámit detailně účastníky s plánovanými novinkami Národního standardu na výkon spisové služby, na elektronický systém spisové služby a také na agendové informační systémy.

Účastníci se seznámí s důvody změn, rozsahu a dopadech těchto změn na procesy správy dokumentů vykonávaných v elektronických systémech spisové služby a agendových informačních systémech. Závěrem získají účastníci kurzu informace o plánech úprav NSESS v dalších letech a možnosti ovlivnit další vývoj standardu.

Určeno pro zástupce krajů, měst, obcí a PO.

Ministerstvo vnitra vydalo ve svém věstníku novou verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Nové znění standardu bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů ESSL, v rámci novely proběhla revize celého textu standardu a jeho uvedení do souladu se spisovou vyhláškou a další relevantní legislativou. Kompletní text včetně příloh je dostupný na stránkách ministerstva (http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-ministerstva-vnitra-vestnik-ministerstva-vnitra.aspx).

Osnova:

 

Lektoři

Ing. Stanislav Fiala


Spisová služba

Certifikovaný lektor spisové služby (certifikát IPSD), metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Člen odborných sdružení IPSD a CNZ.

 

 

Člen celé řady odborných pracovních skupin:

  • vedoucí pracovní skupiny Slovník pojmů (otevřená pracovní skupina IPSD a Ministerstva vnitra pro přípravu slovníku základních pojmů z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů)
  • člen pracovní skupiny NSESSS (společná pracovní skupina Národního archivu a předních dodavatelů elektronických systémů spisové služby)
  • člen pracovní skupiny NBÚ pro přípravu správy utajovaných dokumentů v digitální podobě

Auditor kvality, senior konsultant (ÚKZÚK, ÚOOU, EVROFIN) a vedoucí projektu (Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany) v oblasti správy dokumentů a implementace elektronických systémů spisové služby.

Spoluautor odborné publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru v příkladech, otázkách a odpovědích – Praktický průvodce legislativními změnami a řešení nejčastějších chyb, komentovaného přehledu legislativních změn včetně přehledu povinností původců a otázek a odpovědí na nejzávažnější problémy z praxe.

Spoluautor českých překladů:

ISO/FDIS 15489-1:2016 Informace a dokumentace – Správa dokumentů
ISO/FDIS 30300 Systémy správy dokumentů – Základní informace a pojmy

 

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě