Úvodní stránka > Katalog - Školení> Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)


Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)

Co se na školení naučíte?

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků a členům komisí k projednávání přestupků, v jejichž kompetenci je správní řízení na úseku projednávání přestupků, zejména proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku. Svojí orientací je vhodný i pro začínající úřední osoby, je doplňován příklady a vhodnou judikaturou.
 

CÍLE SEMINÁŘE:

Zaměřuje se na problematiku projednávání přestupků především fyzických osob správními orgány I. stupně ze souvislého pohledu, od jeho oznámení až po podání opravného prostředku proti vydanému rozhodnutí.


Osnova:

Doporučená literatura:

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějšího předpisu
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Mgr. Klára Pondělíčková, Mgr. Ing. David Bohadlo: Správní řád (Komentář) – C.H.Beck (2008 a novější)
judikatura Nejvyššího správního souduLektoři

Ing. Tereza Ronovská, DiS.


Přestupky, veřejné sbírky

Odborná referentka oddělení přestupků Krajského úřadu Středočeského kraje s dvacetiletou praxí v oblasti správního řízení, získanou v pozici správního orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu. Realizuje přestupkové řízení na úseku přestupků a správních deliktů, koordinuje a metodicky usměrňuje orgány obcí a současně se zabývá kontrolní činností vůči těmto orgánům.  

Semináře zaměřuje na maximální propojení zákonných ustanovení s praktickým životem tak, aby bylo možné poznatky aplikovat v rámci dané profese.

Přestupková řízení jsou jí opravdovým koníčkem, což je vidět na nadšení, s jakým toto problematiku přednáší. 

 

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě