Úvodní stránka > Katalog - Školení> Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě


Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě

Co se na školení naučíte?

Školení je vhodné pro všechny zaměstnance či představitele subjektů povinných poskytovat informace. Těmito subjekty jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

 

Školení je zaměřeno na poskytování informací zejména v rámci veřejné správy, ale zčásti i mimo ni. Úvodem je posluchačům vysvětlena ústavní rovina problematiky plynoucí zejména z čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Následně, ve stěžejní pasáži školení, jsou jeden po druhém probírány jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a okrajově také zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Závěr patří příkladům z praxe, případně dotazům a diskuzi.

 

Osnova

1. Obecný úvod, ústavní vymezení a prameny práva

2. Jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb.

3. Případové studie, dotazy

 

Lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.


Zákon o informacích (106/1999 Sb.)

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí. 

Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky jak po stránce teoretické, tak i praktické a také v rámci projektů „Svobodný přístup k informacím“ a „Překonávání bariér v přístupu veřejnosti k informacím“, jichž byl řešitelem. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie.

Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.


Správní právo (pro oblast školství)

Advokát, který zároveň přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Na VŠKE pracuje jako ředitel Ústavu práva.

Je autorem několika knižních publikací a mnoha desítek odborných článků.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě