Úvodní stránka > Katalog - Školení> NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady


NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady

Co se na školení naučíte?

Školení určené pro obce, města i firmy je zaměřeno na úskalí smluvních vztahů dle nového Občanského zákoníku a jejich dopady na daňovou oblast.

 

Osnova

            -  darovací smlouva
            -  kupní smlouva (movité věci, nemovitosti)              
            -  kupní smlouva o prodeji zboží v maloobchodě  
            -  směnná smlouva
            -  výprosa, výpůjčka, zápůjčka
            -  nájemní smlouva, pacht
            -  příkazní smlouva 
            -  komisionářská smlouva
            -  smlouva o obchodním zastoupení
            -  smlouva o dílo
            -  smlouva o tichém společenství

            -  vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů
            -  vybraná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty
            -  majetkové daně

 

Lektoři

Ing. Alena Jendřejková


Daňová problematika

Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje právě příklady ze své praxe.

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu i v podnikové sféře. Od roku 1997 pracuje jako daňová poradkyně. Zabývá se poradenstvím pro podnikatelské subjektyúzemní samosprávné celky a neziskovou sféru především v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. 

Příležitostně spolupracuje i se zahraničními subjekty - aplikace odborné terminologie v angličtině.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě