Úvodní stránka > Katalog - Školení> GINIS Express SQL - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení


GINIS Express SQL - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení

Co se na školení naučíte?

Cílem školení je naučit účastníky správně evidovat daňové doklady v ekonomických modulech firmy GORDIC, aby měli svoje daňové přiznání a kontrolní hlášení vytvořené v čas a bez chyb. Napřed probereme metodiku DPH a ukážeme si příklady účtování o DPH. Pak si každý účastník vyzkouší na PC v jednotlivých modulech evidenci daňových dokladů. Z praxe doporučíme jaké používat kontrolní sestavy a řekneme si, jak se naučit v nich číst. Školení zakončíme vytvořením daňové přiznání a kontrolního hlášení.

Školení je určené pro obce a města využívající ekonomické moduly firmy GORDIC.

 

Obsah školení

1. Seznámení s GORDIC Metodikou vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty. 
Na jakých účtech se účtuje o DPH, nejpoužívanější záznamové jednotky. Účtování o přenesené daňové evidenci s použitím účtu 734

2. GINIS Express SQL KDF - kniha došlých faktur
- zápis faktury s DPH
- zápis zálohové faktury, evidence zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem s uplatněním DPH
- zápis faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge 
- kontrola spolehlivosti plátce DPH
- opravy došlých faktur 

3. GINIS Express SQL KOF - kniha odeslaných faktur:
- vystavení faktury s DPH
- vystavení zálohové faktury, zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem
- vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge
- opravy vystavených faktur

4. GINIS Express SQL POK - pokladna
- vystavení příjmového dokladu zjednodušeného a daňového
- vystavení výdajového dokladu zjednodušeného a daňového
- tvorba předkontací s DPH pro automatické přenášení do účetnictví

5. GINIS Express SQL EMA - evidence majetku
- možnosti evidence DPH u nakoupeného majetku

6. GINIS Express SQL UCR - účetnictví a rozpočet
- zápis účetního dokladu s DPH, správné vyplnění daňového popisu pro kontrolní hlášení
- oprava daňových dokladů, tvorba opravného daňového dokladu
- tiskové sestavy pro kontrolu daňového přiznání a kontrolního hlášení
- tisk daňové přiznání, kontrolního hlášení, daňové doloženosti
- kontrola XML dávek v daňovém portálu
- účtování dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení
- tisk dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení

7. GINIS Express SQL PED - podání elektronických dat
- odeslání XML dávky 

 

Použitá literatura:
GORDIC Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 360/2014 Sb. 

Lektoři

Jiří Ferbínek


Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě