Úvodní stránka > Katalog - Školení> Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení


Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

Co se na školení naučíte?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.


Účastníci se na praktických ukázkách ovládání systému elektronické spisové služby seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají přehled možností realizace požadavků předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi.

 

Kurz je určen pro účastníky kurzu Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení, které zajímá praktické řešení teoretických požadavků. Kurz je určen pro uživatele IS GINIS, kteří nevyužívají služeb KDS a je zaměřen na pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

 

Obsah

  • zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny),
  • konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu,
  • kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
  • co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
  • příprava a průběh skartačního řízení.

 

Lektoři

Vojtěch Rychtecký


Spisová služba

Působí jako garant kvality produktů spisové služby GINIS.  Zabývá se technickou podporou Spisové služby GINIS (implementací napojení na ISDS, ISZR, skenovací linky, tvorbou a úpravou tiskových sestav, případně jakéhokoli jiného produktu spisové služby GINIS).

Je vedoucí projektu Magistrát hlavného města SK Bratislava.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě