Úvodní stránka > Katalog - Školení> Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení


Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

Co se na školení naučíte?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.


Účastníci se na praktických ukázkách ovládání systému elektronické spisové služby seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají přehled možností realizace požadavků předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi.

 

Kurz je určen pro účastníky kurzu Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení, které zajímá praktické řešení teoretických požadavků. Kurz je určen pro uživatele IS GINIS, kteří nevyužívají služeb KDS a je zaměřen na pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

 

Obsah

  • zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny),
  • konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu,
  • kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
  • co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
  • příprava a průběh skartačního řízení.

 

Lektoři

Vojtěch


Spisová služba

Působí jako garant kvality produktů spisové služby GINIS.  Zabývá se technickou podporou Spisové služby GINIS (implementací napojení na ISDS, ISZR, skenovací linky, tvorbou a úpravou tiskových sestav, případně jakéhokoli jiného produktu spisové služby GINIS).

Je vedoucí projektu Magistrát hlavného města SK Bratislava.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě