Úvodní stránka > Katalog - Školení> Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2


Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2

Co se na školení naučíte?

Cílem je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit. V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – tito řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

 

Tento kurz navazuje na kurz Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení a v rámci něj budou podrobně rozebrány, případně procvičeny některé další části řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu, zaměřeno bude hlavně na dokazování a zadokumentování celého řízení.

 

Osnova

  1. důkazní břemeno
  2. důkazy a další důkazní prostředky, jejich posuzování
  3. proces dokazování
  4. ústní jednání
  5. provádění důkazu mimo ústní jednání
  6. posuzování splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého
  7. pobytu
  8. výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí
  9. pokračování řízení a dokazování po zrušení rozhodnutí
  10. v odvolacím řízení

 

Lektoři

Ing. Jana Kovačová


Evidence obyvatel, správní řád

Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšířenou působností a z Krajského úřadu Středočeského kraje, čerpá informace z příslušných judikátů a metodických stanovisek k této oblasti. Lektorka pružně reaguje na problémy, které řeší ohlašovny při své práci v této oblasti.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě