Úvodní stránka > Katalog - Školení> Zákon o obcích v platném znění


Zákon o obcích v platném znění

Co se na školení naučíte?

Seminář je zaměřen na interpretaci vybraných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na aktuální judikaturu.

 

Osnova

 

Lektoři

Ing. Marie Kostruhová


Zákon o obcích

Územním samosprávným celkům se věnuje více jak 20 let, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i přenesené působnosti. 

Na Ministerstvu vnitra vede odbor veřejné správy dozoru a kontroly a je zodpovědná za koordinační, metodickou, kontrolní a dozorovou činnost v oblasti samostatné působnosti pro všechny územně samosprávné celky. Mimo jiné se podílí na zpracování metodických materiálů pro obce a kraje, věnuje se přednáškové činnosti pro starosty a členy zastupitelstev. 

Zpracovává koncepční a legislativní materiály týkající se postavení a působnosti územně samosprávných celků. Koordinuje a řídí vydávání právních výkladů a stanovisek vyplývajících ze zákonů o ÚSC, která reagují na problémové oblasti v aplikační činnosti. Při své činnosti spolupracuje se zástupci krajských úřadů, ústředních správních úřadů, a dalšími institucemi.

Lektorka se dále zabývá těmito tématy:

  • Kontrolní řád
  • Aplikace zákona o kontrole
  • Působnost orgánů obcí

  

Mgr. Veronika Vašicová Benešová


Zákon o obcích

Lektorka působí na pozici vrchní ministerský rada odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. V rámci své pracovní náplně a přednáškové činnosti se zabývá výkladem právních předpisů o územních samosprávných celcích (zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), se zaměřením na otázky výkonu jejich samostatné působnosti. 

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě