Úvodní stránka > Katalog - Školení> GINIS Standard - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení


GINIS Standard - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení

Co se na školení naučíte?

Cílem školení je naučit účastníky správně evidovat daňové doklady v ekonomických modulech firmy GORDIC, aby měli svoje daňové přiznání a kontrolní hlášení vytvořené v čas a bez chyb. Napřed probereme metodiku DPH a ukážeme si příklady účtování o DPH. Pak si každý účastník vyzkouší na PC v jednotlivých modulech evidenci daňových dokladů. Z praxe doporučíme jaké používat kontrolní sestavy a řekneme si, jak se naučit v nich číst. Školení zakončíme vytvořením daňové přiznání a kontrolního hlášení.

Školení je určené obce a města využívající ekonomické moduly firmy GORDIC.

 

Obsah školení

1. Seznámení s GORDIC Metodikou vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty. 
Na jakých účtech se účtuje o DPH, nejpoužívanější záznamové jednotky. Účtování o přenesené daňové evidenci s použitím účtu 734

2. GINIS Standard KDF - kniha došlých faktur
- zápis faktury s DPH
- zápis zálohové faktury, evidence zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem s uplatněním DPH
- zápis faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge 
- kontrola spolehlivosti plátce DPH
 

3. GINIS Standard KOF - kniha odeslaných faktur:
- vystavení faktury s DPH
- vystavení zálohové faktury, zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem
- vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge


4. GINIS Standard POK - pokladna
- vystavení příjmového dokladu zjednodušeného a daňového
- vystavení výdajového dokladu zjednodušeného a daňového


5. GINIS Standard MAJ - evidence majetku
- možnosti evidence DPH u nakoupeného majetku


6. GINIS Standard UCT - pořizovač účetních dokladů
- zápis účetního dokladu s DPH, vyplnění podkladů pro kontrolní hlášení
- zápis opravného daňové dokladu s vazbou
- účtování dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení


7. GINIS Standard INU - manipulace s daty
- tiskové sestavy pro kontrolu daňového přiznání a kontrolního hlášení
- tisk daňové přiznání, kontrolního hlášení, daňové doloženosti
- kontrola XML dávek v daňovém portálu
- tisk dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení

8. GINIS Standard UCR - účetní a rozpočtové výstupy
- prohlížení zápisů s DPH
- Úlohy\Daňová evidence
- tiskové sestavy DPH modulu UCR

 

Použitá literatura:
GORDIC Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 360/2014 Sb. 

Lektoři

Jiří Ferbínek


Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě