Úvodní stránka > Školení > Procesní postup v řízeních vedených dle stavebního zákona v judikátech - 27.09.2019

Procesní postup v řízeních vedených dle stavebního zákona v judikátech

Akreditace MV ČR AK/PV-234/2019 - AK/VE-145/2019
Datum konání pátek 27.09.2019
Od - do 09:30 - 14:30
Místo konání Hotel Katharein - Opava (Ratibořská 37, 74705 Opava - Kateřinky)   zobrazit detail učebny
Cena 1 790 Kč bez DPH / 2 166 Kč s DPH
Forma placení platba předem (účastník obdrží výzvu k úhradě před konáním školení)
Počet volných míst 19
Kapacita 20
Facebook událost https://www.facebook.com/events/443479463104197/

Přihlášení na školení

Co se na školení naučíte?

  Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit,
aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá
ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavebním zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. To vše bude podpořeno aktuální judikaturou k probírané problematice. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

 

Obsah semináře:

 •  vztah stavebního zákona a správního řádu, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 •  správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 •  účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
 •  úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace   stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
 •  postup před zahájením řízení
 •  průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, dokazování, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na
   úseku stavebního řádu – souhlasy
 •  zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty – společné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, závazná stanoviska
 •  opravné prostředky – řádné a mimořádné
 •  diskuse, dotazy

 

Materiály ke stažení

Přihlášení na školení

Školení již proběhlo.

Organizátor školení

Stanislava Komárková, DiS.
volejte: 606 535 636
pište: stanislava.komarkova@asi.cz

 

Lektor

JUDr. Eva Kuzmová

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz