Úvodní stránka > Metodická školení

Metodická školení

Název školení
Aktuální otázky v matriční agendě
Akreditace MV ČR: AK/PV-653/2018 - AK/VE-376/2018
Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku
Akreditace MV ČR: AK/PV-11/2019 - AK/VE-10/2019
Asertivita
Co je třeba znát v souvislosti s daňovou kontrolou a místním šetřením
CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny
Akreditace MV ČR: AK/PV-101/2019 - AK/VE-58/2019
Daňové a účetní aktuality 2018 pro firmy a podnikatele
Daňové a účetní problémy v rámci roku 2019
Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly
Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví
Dlouhodobý stres a syndrom vyhoření v práci
Elektronické pečetě (eIDAS - metodické školení)
Elektronické skartační řízení
Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění společenského vystupování
GDPR a ochrana osobních údajů při správě dokumentů
GDPR při správě dokumentů a elektronické skartační řízení
GINIS Standard – GDPR a eIDAS v praxi – metodické školení
Hranice vnitřní a vnější
Akreditace MPSV: A2017/0433-SP/PC/VP
Inženýrská a investorská činnost
Akreditace MV ČR: AK/PV-12/2019 - AK/VE-11/2019
Jak přesvědčovat, ovlivňovat a motivovat – pro vedoucí pracovníky
Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající
Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě
Jmenné rejstříky nově
Katastr nemovitostí
Akreditace MV ČR: AK/PV-63/2019 - AK/VE-39/2019
Kontrolní řád v aplikační praxi
Akreditace MV ČR: AK/PV-645/2018 - AK/VE-372/2018
Kvalitní výběr zaměstnanců samosprávy - Základní předpoklad spokojenosti občana
Mediace pro státní správu a samosprávu jako nástroj komunikace
Metodika a legislativa spisové služby
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2019
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2020
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Express Matrika
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika
Metodika vedení elektronické spisové služby
Akreditace MV ČR: AK/PV-397/2017 - AK/VE-215/2017
Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace
Mini-kongres TOP ASISTENTKA
Místní a účelové komunikace
Akreditace MV ČR: AK/PV-658/2018 - AK/VE-381/2018
Národní standard spisové služby
Nová verze SSL 3,78
Novinky legislativy a metodika spisové služby
NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady
Občanský zákoník ve vazbě na stavební právo
Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě
Akreditace MV ČR: AK/PV-656/2018 - AK/VE-379/2018
Personální výběrové řízení - realizace
Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku
Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Práce s elektronickými dokumenty, elektronické podpisy, časová razítka, nařízení eIDAS
Pracovní právo ve veřejné správě – odpovědnost a náhrada majetkové a nemajetkové újmy v souvislosti s výkonem práce úředníka
Akreditace MV ČR: AK/PV-263/2017 - AK/VE-140/2017
Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Akreditace MV ČR: AK/PV-625/2018 - AK/VE-361/2018
Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.
Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)
Akreditace MV ČR: AK/PV-36/2019 - AK/VE-26/2019
Problematika veřejných sbírek
Akreditace MV ČR: AK/PV-305/2017 - AK/VE-166/2017
Procesní postup v řízeních vedených dle stavebního zákona v judikátech
Akreditace MV ČR: AK/PV-234/2019 - AK/VE-145/2019
Projektová dokumentace a související činnosti
Akreditace MV ČR: AK/PV-13/2019 - AK/VE-12/2019
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Akreditace MV ČR: AK/PV-16/2019 - AK/VE-15/2019
Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů
Akreditace MV ČR: AK/PV-37/2019 - AK/VE-27/2019
Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Revize spisového řádu
Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona
Rozpočtový proces I
Rušení trvalého pobytu
Akreditace MV ČR: AK-PV-432/2015 - AK/VE-294/2015
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Akreditace MV ČR: AK/PV-151/2016 - AK/VE-102/2016
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2
Akreditace MV ČR: AK/PV-17/2019 - AK/VE-16/2019
Rušení trvalého pobytu od A do Z
Akreditace MV ČR: AK/PV-34/2019 - AK/VE-24/2019
Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích
Akreditace MV ČR: AK/PV-419/2017 - AK/VE-232/2017
Sebeprezentace a vystupování – jak udělat skvělý první i druhý dojem
Senioři a nový Občanský zákoník
Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: AK/PV-654/2018 - AK/VE-377/2018
Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy
Akreditace MV ČR: AK/PV-657/2018 - AK/VE-380/2018
Spisový a skartační řád pro obce, které používají elektronickou spisovou službu
Správní delikty a správní trestání
Akreditace MV ČR: AK/PV-433/2015 - AK/VE-295/2015
Správní rozhodnutí
Akreditace MV ČR: AK/PV-285/2017 - AK/VE-155/2017
Správní řád – aktuálně
Akreditace MV ČR: AK/PV-286/2017 - AK/VE-156/2017
Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení
Akreditace MV ČR: AK/PV-14/2019 - AK/VE-13/2019
Správní řízení v matriční praxi
Akreditace MV ČR: AK/PV-655/2018 - AK/VE-378/2018
Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí
Akreditace MV ČR: AK/PV-622/2018 - AK/VE-358/2018
Stavební zákon pro stavebníky
Systém nakládání s komunálním odpadem
Telefonická komunikace
Time management
Time management a prokrastinace
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel
Akreditace MV ČR: AK/PV-623/2018 - AK/VE-359/2018
Tvorba obecně závazných vyhlášek
Akreditace MV ČR: AK/PV-624/2018 - AK/VE-360/2018
Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
Akreditace MV ČR: AK/PV-628/2018 - AK/VE-363/2018
Vedení porad
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele
Videokonference - GINIS Standard Přestupky od A do Z
Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě
Vybrané problémy z daňové oblasti 2018
Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
Akreditace MV ČR: AK/PV-224/2019 - AK/VE-136/2019
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: AK/PV-18/2019 - AK/VE-17/2019
Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
Akreditace MV ČR: AK/PV-652/2018 - AK/VE-375/2018
Zákon o obcích v platném znění
Akreditace MV ČR: AK/PV-626/2018 - AK/VE-362/2018
Změny a aktuality v daňové oblasti 2018-2019

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz