Úvodní stránka > Lektoři > Ing. Marie Kostruhová

Ing. Marie Kostruhová

Top

Zákon o obcích

Územním samosprávným celkům se věnuje více jak 20 let, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i přenesené působnosti. 

Na Ministerstvu vnitra vede odbor veřejné správy dozoru a kontroly a je zodpovědná za koordinační, metodickou, kontrolní a dozorovou činnost v oblasti samostatné působnosti pro všechny územně samosprávné celky. Mimo jiné se podílí na zpracování metodických materiálů pro obce a kraje, věnuje se přednáškové činnosti pro starosty a členy zastupitelstev. 

Zpracovává koncepční a legislativní materiály týkající se postavení a působnosti územně samosprávných celků. Koordinuje a řídí vydávání právních výkladů a stanovisek vyplývajících ze zákonů o ÚSC, která reagují na problémové oblasti v aplikační činnosti. Při své činnosti spolupracuje se zástupci krajských úřadů, ústředních správních úřadů, a dalšími institucemi.

Lektorka se dále zabývá těmito tématy:

  • Kontrolní řád
  • Aplikace zákona o kontrole
  • Působnost orgánů obcí

  

Přehled školení, kterými Vás provede Ing. Marie Kostruhová

Zákon o obcích v platném znění
Akreditace MV ČR: AK/PV-626/2018 - AK/VE-362/2018

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz