Úvodní stránka > Školení > Katalog > Rozpočtový proces I

Rozpočtový proces I

Součástí akreditovaného vzdělávacího programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy.

Proč se kurzu zúčastnit

V kurzu se účastníci seznámí nebo si zopakují znění platné legislativy v oblasti procesu tvorby rozpočtu, kontroly rozpočtu. Navarzující kurz Rozpočtový proces II  se bude věnovat aplikaci legislativy do softwaru a jeho význam pro podporu celého rozpočtového procesu. Účast je vhodná zejména pro nové pracovníky z níže uvedeného seznamu nebo pracovníky, kteří si chtějí zopakovat teoretické znalosti o legislativě a získat přehled o podpoře všech procesů v aplikačním softwaru.

Kurz poskytne účastníkům komplexní informace z oblasti procesu tvorby rozpočtu.

 

Komu je kurz určen

 • starostům a místostarostům a ostatním radním a členům zastupitelstev měst a obcí, kteří potřebují získat obecné teoretické i praktické znalosti z oboru zpracování rozpočtů od návrhu, přes schválení až po realizaci
 • členům nebo předsedům finančních výborů, které se podílejí při sběru požadavků na rozpočet, vyhodnocování plnění a dalších činnostech souvisejících s rozpočtem a chtějí se seznámit s teoretickými i praktickými znalostmi z oboru zpracování rozpočtu v informačním systému
 • správcům rozpočtu, vedoucím odborů v roli příkazců operace, případně jejich podřízeným pracovníkům
 • ekonomům a účetním měst, obcí, kteří se podílejí na finanční kontrole a plnění rozpočtu obce nebo města

 

Obsah kurzu

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a rozpočet
 • Pravidla stanovená zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC
 • Rozpočtová skladba podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 449/2009 Sb. o předávání finančních údajů do CSÚIS
 • Metodické řešení základních požadavků stanovených zákonem
 • Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhláška č. 416/2004 Sb.
 • Finanční řízení a nové přístupy k účetnictví jako významnému zdroji informací
 • Závěrečný účet obce
 • Hodnocení rizik a zjišťování ukazatele finančního zdraví a prosperity obce
 • Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě - informace

 

Lektoři

JUDr. Bohumír Čech

Metodika účetnictví a rozpočtu

Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

  ...více

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

Metodika účetnictví a rozpočtu

Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz