Úvodní stránka > Školení > Katalog > Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel

Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel

Cílem je předložit účastníkům ucelený výklad ke kategorii „trvalý pobyt“podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,v platném znění, zejména pak k procesu změny trvalého pobytu a ke správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu (jednak k ustanovením zákona o evidenci obyvatel vztahujícím se k této agendě, jednak k ustanovením správního řádu, podle kterých ohlašovny v rámci řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu postupují). Cílem je rovněž upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů, vykonávajícím agendu evidence obyvatel.

 

Osnova:

  • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
  • Evidence obyvatel a správní řád
  • Výklad k problematice trvalého pobytu – definice, prvotní zavedení TP v době narození a ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení dítěte, prvotní zavedení po nabytí státního občanství ČR a po ukončení pobytu v cizině, ukončení TP na území ČR
  • Výklad ustanovení týkajících se změny trvalého pobytu
  • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • Proces rušení údaje o místu trvalého pobytu

             - příslušnost k rozhodování,
             - vybírání správního poplatku za podání návrhu
             - účastníci řízení, zastupování,
             - práva a povinnosti účastníků
             - vedení správního řízení (spis, jednání oprávněných úředních osob, doručování, ap.),
             - průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení řízení, dokazování, vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízen ap.) s vymezením specifik pro                 řízení o žádosti a řízení z moci úřední,
             - úkony prvoinstančního orgánu po přijetí odvolání
             - rozhodnutí o odvolání

  • Diskuze a zodpovězení dotazů

 

Aktuálně vyhlášené termíny tohoto školení

Datum konání Název Místo
11.08.2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel Hotel Slovan
17.09.2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel BEA centrum Olomouc s.r.o.
22.10.2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel Hotel Zlatá Štika

Lektoři

Ing. Jana Kovačová

Evidence obyvatel, správní řád

Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšíře ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz