Úvodní stránka > Školení > Katalog > Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu

Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu

 Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

Osnova:

 • právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech,
 • okruh subjektů povinných poskytovat informace,
 • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
 • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, poskytování kopií projektové dokumentace stavby,
 • pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací),
 • poskytování informace a způsoby jeho realizace
 • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů – vliv GDPR, poskytování informací o platech zaměstnanců
  veřejné správy
 • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení
  žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti),
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • dotazy

 

Lektoři

JUDr. Eva Kuzmová

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz