Úvodní stránka > Školení > Katalog > Hranice vnitřní a vnější

Hranice vnitřní a vnější

 

Kurz se zaměřuje na otázku udržení profesionálních hranic při práci s klienty - jak chránit sebe před jejich překračováním ze strany klientů i jak chránit klienty před jejich překročením ze strany profesionálů. Dotýká se jak týmové práce a dojednávání spolupráce s klienty, tak i práce se sebou samým (psychohygiena). Vychází z předpokladu, že nastavování hranic je důležitou součástí profesionální výbavy pomáhajících pracovníků, neboť řada problémů, které klienti řeší, souvisí buď s nejasnými hranicemi, nebo naopak s příliš rigidně nastavenými hranicemi.

 

Obsah:

 

  1. Úvod - seznámení, zjištění očekávání účastníků
  2. Rizika špatně ošetřených hranic - identifikace rizik (rizika pro klienty, rizika pro pracovníky, rizika pro organizaci)
  3. Hranice vnější a vnitřní a bezpečná práce s nimi - orientační body pro určení hranice profesionálního vztahu s klientem, model společné práce dle Úlehly
  4. Hranice jako téma rozhovoru s klientem - vyjasňování hranic v rozhovoru s klientem (výklad) a praktikování v malých skupinkách
  5. Ochrana pracovníka - prevence syndromu vyhoření, využití drobných relaxačních technik při zvládání stresových situací
  6. Ukončení - závěr kurzu, společná reflexe

 

Pojetí kurzu je interaktivní, „nejde si ho odsedět“, střídají se výklady s individuální i skupinovou prací, součástí je i modelování rozhovorů s klienty.

 

 

Lektoři

Lenka Šimková

Práce s klienty v pomáhajících profesích, soft skills, komunikace.

Více jak 25 let působila jako sociální pracovnice v oblasti ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz