Úvodní stránka > Školení > Katalog > Revize spisového řádu

Revize spisového řádu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesním přístupem ke spisovému řádu a spisové službě. Účastníci získají detailní informace o pravidlech spisové služby a metodice vycházející ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu. Účastníci se seznámí s častými nesrovnalostmi a chybami z realizovaných kontrol archivů. Účastníci kurzu získají povědomí o schématickém znázornění procesů správy dokumentu. Absolvováním kurzu získají účastníci teoretické zkušenosti s procesem revize spisového řádu organizace. 

 

Obsah kurzu:

 • Povinnosti původce
 • Preambule spisového řádu
 • Příjem dokumentů
 • Označování dokumentů
 • Převedení dokumentu a změna datového formátu
 • Evidence dokumentů
 • Tvorba spisu
 • Oběh dokumentu a vyhotovování dokumentů
 • Vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů
 • Ukládání dokumentů, vyřazování
 • Spisová rozluka
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích
 • Řízení a kontrola procesů spisové služby
 • Časté nesrovnalosti a chyby z kontrol archivů
 • Zajímavé zdroje a odkazy

Kurz určen pro:

 • metodiky spisové služby
 • pracovníky odpovědné za interní normativy organizace
 • pracovníky kontroly a auditu
   

 

Aktuálně vyhlášené termíny tohoto školení

Datum konání Název Místo
10.11.2020 Revize spisového řádu BEA centrum Olomouc s.r.o.

Lektoři

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz