Úvodní stránka > Školení > Katalog > Mediace pro státní správu a samosprávu jako nástroj komunikace

Mediace pro státní správu a samosprávu jako nástroj komunikace

V rámci tohoto základního semináře bude účastníkům zprostředkován zkušenostní pohled na možnosti a výsledky mediačních technik a dále nastíněny možnosti systémové implementace do každodenního fungování úřadu a jeho pracovníků na všech úrovních.


OSNOVA:

1. Mediace jako alternativní řešení sporů je osvědčeným nástrojem pro státní správu a samosprávu v rámci její agendy, typicky:

  • spory v kompetenci obecních úřadů, včetně sporů uvnitř těchto úřadů a sporů mezi vyššími a nižšími instancemi (typicky obecních úřadů a vyšších územně samosprávných celků),
  • sporů obecní samosprávy a dodavatelů zboží a služeb,
  • pracovněprávních sporů,
  • problematiky územního plánování a seznamování/dialog s veřejností s těmito cíli

2. Mediace přináší pracovníkům státní správy a samosprávy mnoho pozitivních důsledků, například:

  • lepší průchodnost záměrů měst a obcí ve vztahu k veřejnému mínění,
  • zrychlení a zlevnění procesů při hledání řešení problematických záležitostí,
  • zlepšení vztahů na pracovištích,
  • pochopení různých úhlů pohledu na řešení různých záležitostí,
  • větší informovanost a přirozenou kreativitu při vytváření dlouhodobých strategií,
  • sdílení odpovědnosti při rozhodovacích procesech a implementaci návrhů

Lektoři

Mgr. Martin Pešek

Alternativní řešení sporů

Předchozí zkušenosti, nejen z advokacie, dnes využívá ve vedení jednotlivců a skupin v oblasti osobní ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz