Úvodní stránka > Školení > Katalog > Problematika veřejných sbírek

Problematika veřejných sbírek

Kurz je určen pro širokou veřejnost řešící možnost konat veřejnou sbírku, nejen ze strany zástupců obcí a dalších právnických osob, ale i občanů, kteří se zajímají o transparentnost veřejných sbírek.

Zaměřuje se na praktickou aplikaci zákona o veřejných sbírkách a upozorňuje na jeho problematické aspekty. Cílem je nastínění zásadních úskalí veřejných sbírek a povinností pro jejich konatele na konkrétních příkladech.

Osnova:

  • oznámení sbírky a pojem „veřejně prospěšný účel sbírky“
  • náležitosti oznámení
  • povinnosti konatele veřejné sbírky
  • vyúčtování (průběžné, roční) dle doby konání sbírky
  • přestupky a správní delikty
  • úskalí veřejných sbírek
  • diskuze a dotazy

Doporučená literatura:

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (§ 6)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Mgr. Klára Pondělíčková, Mgr. Ing. David Bohadlo: Správní řád (Komentář) – C.H.Beck (2008 a novější)

 

Lektoři

Ing. Tereza Ronovská, DiS.

Přestupky, veřejné sbírky

Odborná referentka oddělení přestupků Krajského úřadu Středočeského kraje s dvacetiletou praxí v  ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz