Úvodní stránka > Školení > Katalog > Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)

Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků a členům komisí k projednávání přestupků, v jejichž kompetenci je správní řízení na úseku projednávání přestupků, zejména proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku. Svojí orientací je vhodný i pro začínající úřední osoby, je doplňován příklady a vhodnou judikaturou.
 

CÍLE SEMINÁŘE:

Zaměřuje se na problematiku projednávání přestupků především fyzických osob správními orgány I. stupně ze souvislého pohledu, od jeho oznámení až po podání opravného prostředku proti vydanému rozhodnutí.


Osnova:

  • úprava základních podmínek odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty, zásady pro jejich ukládání
  • řízení o přestupku
  • rozhodnutí o přestupku
  • registr přestupků
  • diskuze a dotazy
     

Doporučená literatura:

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějšího předpisu
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Mgr. Klára Pondělíčková, Mgr. Ing. David Bohadlo: Správní řád (Komentář) – C.H.Beck (2008 a novější)
judikatura Nejvyššího správního souduLektoři

Ing. Tereza Ronovská, DiS.

Přestupky, veřejné sbírky

Odborná referentka oddělení přestupků Krajského úřadu Středočeského kraje s dvacetiletou praxí v  ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz