Úvodní stránka > Školení > Katalog > Rušení trvalého pobytu

Rušení trvalého pobytu

Kurz je určen zejména pro zaměstnance obcí, kteří v rámci výkonu působnosti dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení.

Cílem výkladu je nejen seznámit účastníky kurzu s problematikou rušení údaje o místu trvalého pobytu po stránce věcné a procesní, ale také upozornit je na nejčastěji se vyskytující pochybení, ke kterým v rámci těchto působností dochází. Zkušenosti lektorka čerpá ze své dlouholeté praxe jak na ohlašovně, tak na krajském úřadě, který je metodickým a kontrolním orgánem obcí a současně jejich nadřízeným orgánem ve správním řízení.

 

Osnova

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Evidence obyvatel a správní řád
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke kategorii trvalý pobyt, zejména k jeho změně a zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Příslušnost k rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení, zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu
 • Administrace vedení správního řízení (spis), jednání oprávněných úředních osob)
 • Doručování, zvláštnosti doručování dle správního řádu
 • Průběh řízení s vymezením specifik pro řízení návrhové a řízení z moci úřední - úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, vydání rozhodnutí
 • Odvolání, úkony ohlašovny po přijetí odvolání
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze a zodpovědění dotazů (v průběhu kurzu)

 

Lektoři

Ing. Jana Kovačová

Evidence obyvatel, správní řád

Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšíře ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz