Úvodní stránka > Školení > Katalog > Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě

Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě

Školení je vhodné pro všechny zaměstnance či představitele subjektů povinných poskytovat informace. Těmito subjekty jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

 

Školení je zaměřeno na poskytování informací zejména v rámci veřejné správy, ale zčásti i mimo ni. Úvodem je posluchačům vysvětlena ústavní rovina problematiky plynoucí zejména z čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Následně, ve stěžejní pasáži školení, jsou jeden po druhém probírány jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a okrajově také zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Závěr patří příkladům z praxe, případně dotazům a diskuzi.

 

Osnova

1. Obecný úvod, ústavní vymezení a prameny práva

2. Jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb.

  • Povinné subjekty
  • Zvláštní způsoby poskytování informací
  • Žadatel
  • Definice informace
  • Poskytování informací
  • Zveřejňování informací
  • Omezení práva na informace
  • Řízení v informačních věcech (rozhodnutí, náklady, opravné prostředky, „infostížnost“…)
  • Soudní přezkum

3. Případové studie, dotazy

 

Lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Zákon o informacích (106/1999 Sb.)

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek ...více

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Správní právo (pro oblast školství)

Advokát, který zároveň přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i n ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz