Úvodní stránka > Školení > Katalog > Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2

Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2

Cílem je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit. V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – tito řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

 

Tento kurz navazuje na kurz Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení a v rámci něj budou podrobně rozebrány, případně procvičeny některé další části řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu, zaměřeno bude hlavně na dokazování a zadokumentování celého řízení.

 

Osnova

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Zadokumentování procesu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu – vedení spisu, protokol jako hlavní dokument o jednání s účastníkem řízení, předvolání, písemná komunikace, telefonická komunikace s účastníky – její úskalí
 • Dokazování v rámci řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vedeného z moci úřední – důkazní břemeno, důkazy a další důkazní prostředky
 • Dokazování splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na základě návrhu:
 1. důkazní břemeno
 2. důkazy a další důkazní prostředky, jejich posuzování
 3. proces dokazování
 4. ústní jednání
 5. provádění důkazu mimo ústní jednání
 6. posuzování splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého
 7. pobytu
 8. výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí
 9. pokračování řízení a dokazování po zrušení rozhodnutí
 10. v odvolacím řízení
 • Usnesení jako forma rozhodnutí o procesních záležitostech
 • Rozhodnutí ve věci – obsahové a formální náležitosti, vydání rozhodnutí, opravy v rozhodnutí, nabytí právní moci rozhodnutí
 • Rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí v přezkumném řízení 

 

Lektoři

Ing. Jana Kovačová

Evidence obyvatel, správní řád

Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšíře ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz