Úvodní stránka > Školení > Katalog > Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí

Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí

Seminář je zaměřen na přípravu a realizaci stavebních záměrů ve vztahu k občanskému zákoníku.

 

Seminář upozorňuje na změny v

 • přípravě stavebních záměrů
 • projektování a zpracování dokumentace
 • věcných právech k pozemku a stavbě
 • smluvních vztazích, smluvním právu
 • druzích závazků
 • odpovědnosti, zárukách, jakosti apod.
 • ocenění, financování a daních
 • veřejných zakázkách a dotacích
 • hmotném a nehmotném majetku
 • rozčlenění movitých věcí a nemovitostí ve stavebním záměru
 • výkazech výměr
 • splnění závazku, smluv, převzetí díla
 • zápisu práv do katastru nemovitostí
 • výstavbě domu s jednotkami
 • právu stavby, věcných právech k cizím věcem

 

Lektoři

Ing. Jiří Blažek

Stavební zákon, majetek, právo 

Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se ...více

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz