Úvodní stránka > Školení > Katalog > Správní řád – aktuálně

Správní řád – aktuálně

Seminář je určen pro rozšíření a prohloubení znalostí správního řádu. Jeho cílem je seznámit účastníky se závěry aktuální judikatury správních soudů, poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a také odborné veřejnosti. Poukázáno bude na praktické otázky a problémy, které se v souvislosti s aplikací správního řádu vyskytují a na jejich možné řešení. Akcentována je práce s judikaturou a její prezentace jejích závěrů.  

 

Důraz semináře je kladen především na oblast správního řízení. V něm je věnována pozornost jednotlivým ustanovením a institutům (doručování, podklady pro vydání rozhodnutí, vady správního rozhodnutí, odvolací řízení), a to na základě využití judikatury a závěrů teorie a praxe. Poukázáno je především na oblasti, kde dochází k častým či zásadním pochybením, a to prostřednictvím konkrétních případů, které jsou judikatorně řešeny. Pozornost je rovněž věnována i dalším částem správního řádu, než uvedené části druhé a třetí.

 

Lektoři

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Správní řád

Působí jako odborný výzkumný pracovník na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz