Úvodní stránka > Katalog školení

Katalog školení

Název školení
Administrace GINIS a podpora provozu aplikací (2 denní)
Aktuální dotace pro podnikatele
Aktuální otázky v matriční agendě
Bezpečnost práce s PC
CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny
Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly
Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví
Dotace 2015-2020 pro veřejnou správu
Elektronické služby jako pomocník obcí a měst
GINIS Express SQL - Ekonomické moduly a používání automatických předkontací
GINIS Express SQL - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení
GINIS Express SQL DDP - Daně, dávky, pohledávky
GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku
GINIS Express SQL PAM - Práce a mzdy
GINIS Standard - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení
GINIS Standard (PAM) - mzdy a personalistika
GINIS Standard DDP – Daně, dávky, poplatky a pohledávky
GINIS Standard MAJ - seznámení s modulem Majetek
Jak na skartační řízení v elektronické spisové službě
Jak pracovat s uzavřenými dokumenty a spisy v elektronické spisové službě GINIS SSD?
Jak přesvědčovat, ovlivňovat a motivovat – pro vedoucí pracovníky
Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě
Katastr nemovitostí
M12 - Bezpečné používání informačních technologií
M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
M3 - MS Word 2010
M4 - MS Excel 2010
M5 - MS Access 2010
M6 - MS PowerPoint 2010
M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Majetek pro obce a příspěvkové organizace
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2017
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Express Matrika
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika
Metodika vedení elektronické spisové služby
Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace
MS Office 2010 - vybrané problémy
NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady
Občanský zákoník ve vazbě na stavební právo
Personální výběrové řízení - realizace
Počítačová gramotnost - Začátečníci (MS Office 2010)
Pomocný analytický přehled prakticky
Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Práce s elektronickými dokumenty, elektronické podpisy, časová razítka, nařízení eIDAS
Práce s Informačním systémem územní identifikace (ISUI)
Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona
Rozpočtový proces I
Rušení trvalého pobytu
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2
Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích
Sebeprezentace a vystupování – jak udělat skvělý první i druhý dojem
Senioři a nový Občanský zákoník
Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Služby E-governmentu na úřadě v praxi aneb Co je potřeba znát, když nemáte ajťáka po ruce
Spisová služba - rozšířené znalosti, řešení Vašich dotazů
Spisová služba pro pokročilé
Spisový a skartační řád pro obce, které používají elektronickou spisovou službu
Správní delikty a správní trestání
Správní rozhodnutí
Správní řád – aktuálně
Správní řízení v matriční praxi
SSD - průřezové školení a novinky pro rok 2016
SSD - Základy spisové služby
Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí
Účetnictví pro obce a příspěvkové organizace
Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě
Webinář: EXCEL jednoduše v několika krocích
Webinář: Hromadná korespondence v kanceláři
Webinář: Klávesové zkratky pro efektivnější práci s Windows 8.1
Webinář: Kontingenční tabulky
Webinář: Novinky v programu Word 2013
Webinář: Vytvořte si graf podle svého
Webinář: WORD jednoduše v několika krocích
Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Základní registry v každodenní praxi (ISZR)
Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon o obcích v platném znění

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz