Úvodní stránka > Jak probíhá testování

Jak probíhá testování

Lidé, kteří se v praxi nikdy se ECDL nesetkali si mnohdy nedovedou představit nic konkrétního pod pojmem ECDL testy.  Celý proces, od přihlášení uchazeče o ECDL testování až po vydání samotného ECDL certifikátu, jej uveden v následujícím přehledu.

 

Přihlášení

Uchazeč o ECDL testování si vybere ke složení ECDL testů příslušné akreditované testovací středisko, testovací místnost, ECDL moduly a termín testování, které vybrané testovací středisko nabízí.

Uchazeč vyplní závaznou přihlášku a zakoupí si u testovacího střediska vhodný ECDL index, pokud index zatím nevlastní.

 

Před testováním

Vedoucí testování je akreditovaný ECDL tester, který provází uchazeče o ECDL certifikát celým procesem ECDL testování. Jeho úkolem je vysvětlit uchazečům, jak testování probíhá, jaké jsou jejich práva a povinnosti při ECDL testech (kompletní verzi dokumentu naleznete na www.ecdl.cz).

U uchazečů zkontroluje totožnost, ECDL indexy.  K samotnému testu si uchazeč nic brát nemusí. Povolena je pouze Nápověda v testovaném programu. Cílem ECDL testu je, aby uživatel praktickou formou (na počítačích s připravenými pracovními soubory) prokázal, že je digitálně gramotný, tzn. že umí pracovat s programem efektivně a správně.

Vedoucí testování připraví testovací místnost, vylosované zadání testovacích úloh a všechny ostatní náležitosti nutné k provedení ECDL testování.

 

ECDL testování

Každý test trvá max. 45 min u programu ECDL Core (resp. 60 minut u programu ECDL Advanced). Celou dobu testování je vedoucí testování přítomen a je k dispozici účastníkům testování (řeší případné problémy s technickou, nejasnosti v zadání, informuje uchazeče o průběžném zbývajícím čase,…). Vedoucí testování ovšem neradí, jak úkoly vyřešit. Uchazeč si může v rámci jednoho testování přihlásit k testování jednoho nebo více modulů.

Po skončení daného testování předá vedoucí testování vypracované testy jinému akreditovaném ECDL testerovi, který provede opravu. Tester, který opravuje, dostane pracovní soubory anonymně, tzn. neví, čí testy opravuje. Toto opatření zajišťuje maximální objektivitu hodnocení.

 

Výsledky a získání certifikátů

Vedoucí testování do týdne od konání testů oznámí účastníkům výsledky testů - a to v rozsahu „Modul - uspěl / neuspěl“ (k úspěšnému složení ECDL testu je nutné získat alespoň 75% bodů). Vedoucí testování zapíše uchazeči do ECDL indexu každý úspěšně absolvované test, neúspěšné se nezapisují. V případě, že uchazeč absolvuje v maximálním časovém rozmezí 3 let příslušné testy, obdrží ECDL Certifikát (resp. certifikát ECDL Start, Advanced, …). Certifikáty vydává Administrativa ECDL-CZ na žádost akreditovaného testovacího střediska.

Kompletní informace o ECDL testování naleznete na www.ecdl.cz nebo Vám je rádi poskytnou naši akreditované ECDL testeři.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz