Úvodní stránka > Co je to ECDL

Co je to ECDL

Trocha historie a teorie

Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (ICDL ve světě) vznikl v západní Evropě v 90. letech minulého století jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií.

Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby dokázal výpočetní techniku a její programové vybavení úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že vytvořil mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti. To vše fomou praktických testů v prostředí různých operačních systémů, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL StartECDL CertifikátCertifikát ECDL Advanced a Certifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular).

 

Přínosy ECDL testů v praxi

Hlavním přínosem je samotné vzdělání a získání daných praktických dovedností, které mají pro uchazeče o certifikát mnoho výhod:

 • zvýšení kvalifikace a lepší uplatnění na trhu práce,
 • dovednost rychlejší a efektivnější práce s počítačem, což vede k výraznému šetření pracovního času a celkové zvýšení efektivnosti,
 • zvýšení sebevědomí uchazeče tím, že zvládl mezinárodně uznávanou zkoušku,
 • certifikát je v mnoha profesích požadován jako záruka znalosti práce na počítači,
 • je mezinárodně platný a uznávaný,…
 • získané certifikáty mají neomezenou platnost, neváží se na software, jelikož získanou dovednost s novým softwarem neztrácíte.

Samotný certifikát je třešničkou na dortu, která říká o svém nositeli, že dokáže v daných typech softwaru pracovat rychle, efektivně a správně. 

 

Garance kvality

Garanty testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F).

ECDL se dostalo do ČR v roce 1999, kdy Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), získala licenci k šíření ECDL konceptu v České republice. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL certifikáty. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti (ECDL-CZ).

ECDL testy lze skládat pouze v testovacích střediscích k tomu účelu akreditovaných, a to prakticky v kterékoli zemi na světě.

 

ECDL moduly

V ČR je možné akreditovat tyto moduly:

Základní moduly

 • Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (soubory a adresáře)

je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost.

 • Modul M3 - Zpracování textu (Word)

je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost.

 • Modul M4 - Práce s tabulkami (Excel)

je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel.

 • Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Internet a email)

je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru.

 

Standardní moduly

 • Modul M5 - Použití databází (Access)

je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí.

 • Modul M6 - Prezentace (PowerPoint)

je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí.

 • Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)

je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.

 • Modul M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing)

je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

 • Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)

se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

 • Modul M13 - Plánování projektů (Project Planning)

je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project, ale i v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

 • Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)

je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je dostupný od roku 2014.

 

Pokročilé moduly – ECDL Advanced

 • Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing)

je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

 • Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets)

je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

 • Modul AM5 - Pokročilé použití databází (Advanced Databases)

je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

 • Modul AM6 - Pokročilá prezentace (Advanced Presentation)

je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

 

Digitální fotografie

 • Modul DF1 - Správa a archivace digitálních fotografií

je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

 • Modul DF2 - Úpravy a vylepšování digitálních fotografií

je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

 • Modul DF3 - Sdílení a prezentace digitálních fotografií

je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

 

Jednotlivé moduly si účastník může poskládat sobě na míru dle svého profesního zaměření.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz