Úvodní stránka > Ceník dle ECDL

Ceník dle ECDL

Jako akreditované ECDL testovací středisko se řídíme doporučenými cenami České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). V tabulce níže vidíte služby, které v současné době nabízíme. V budoucnu počítáme s výrazným rozšířením nabídky.

Kompletní ceník naleznete na stránkách www.ecdl.cz

Zkoušky ECDL

Zkouška ECDL Core (pro veřejnost)………………………………270,- bez DPH /  327,- včetně DPH

Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core. Veřejností se pro účely této služby rozumí zájemce o ECDL testování, který nepatří do některé z níže uvedených zvýhodněných skupin obyvatelstva.

Zkouška ECDL Core (pro školství a zdravotně postižené)……210,- bez DPH /  254,- včetně DPH

Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core. Školstvím se pro účely této služby rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol.

 

Indexy ECDL – nezbytné pro každého uchazeče

Index ECDL Select………………………………………………..…..580,- bez DPH /  702,- včetně DPH

Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Single……………………………………………………245,- bez DPH /  297,- včetně DPH

Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, Advanced nebo Digitální fotografie. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Duplikát ECDL indexu…………………………………....…………123,- bez DPH /  149,- včetně DPH

Vystavení duplikátu licenčního dokladu (Core, Select, Single, Profile, Advanced, Expert, Digitální fotografie) na jméno držitele. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska nebo držitele původního indexu.

 

Doklady ECDL

Certifikát ECDL Start………………………………………….....…..70,- bez DPH /  85,- včetně DPH

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Certifikát ECDL……………………………………………….……….70,- bez DPH /  85,- včetně DPH

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Certifikát ECDL (včetně plastové karty)………………………….104,- bez DPH / 126,- včetně DPH

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty) dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Certifikát ECDL Modular…………………………………………….70,- bez DPH /  85,- včetně DPH

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšné absolvovaných zkoušek ze všech existujících i budoucích programů konceptu ECDL (Core, Advanced, Digitální fotografie, ...). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Duplikát ECDL dokladu (inovace dokladu)………………………104,- bez DPH / 126,- včetně DPH

Vystavení duplikátu libovolného ECDL dokladu nebo plastové karty (Start, Core, Advanced, Expert, Modular, Digitální fotografie) o úspěšném absolvování odpovídajících ECDL zkoušek. Duplikát papírového ECDL dokladu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz