Úvodní stránka > Zprávy > NOVINKY ze Zákona o EO byly představeny v Šumperku

NOVINKY ze Zákona o EO byly představeny v Šumperku

Zveřejněno 19.01.2016, autor Ing. Věra Urbanová


K 1.1.2016 byl novelizován Zákon o evidenci obyvatel. Cílem školení bylo podat informace k této novele, účastníkům z regionu Šumperk tak byly sděleny důležité změny v oblasti trvalého pobytu.

Lektorka Ing. Jana Kovačová přizpůsobila kurz podle toho, z jaké pozice dle zákona o EO účastníci kurzu vystupují a jaké činnosti vykonávají. 

 

Hlavní témata byla:

 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Zdroje informačního systému evidence obyvatel, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
 • Využívání údajů vedených v IS EO orgány vykonávajícími působnost na úseku EO
 • Poskytování údajů vedených v IS EO oprávněným osobám a poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
 • Trvalý pobyt (prvotní zavedení v době narození, prvotní zavedení po nabytí státního občanství a po “ukončení pobytu v cizině“, změna (včetně vedení manuální evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu), ukončení, zrušení údaje o místu trvalého pobytu), doručovací adresa
 • Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel

 

Další semináře k tomuto tématu jsme pro Vás připravili ZDE.

 

Informace o školení

 • Název školení: Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
 • Datum konání: 19.01.2016
 • Místo konání: Maják Šumperk

Fotky

img_4606.jpg

Aktuálně 

Pro své zákazníky děláme efektivní a kvalitní školení. Přesvědčíme Vás.

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz