Úvodní stránka > Zprávy > Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení

Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení

Zveřejněno 18.09.2017, autor Stanislava Komárková, DiS.


Dne 14. 09. 2017 proběhlo školení ne téma Rušení trvalého pobytu-praktická cvičení v Valašském Meziříčí v hotelu Abacie s.r.o. pod vedením zkušené a velmi oblíbené lektorky Ing. Jany Kovačové.

Školení probíhalo jak teoreticky tak i prakticky. Účastníci v průběhu celého dne dostávaly praktická cvičení, které řešili jak samostatně tak i ve skupinkách. Mohli si tak vyzkoušet různé případy s kterými se setkávají nebo mohou setkat v praxi.

 

Probíraly se především témata:

 

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení a jejich zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu, doručování zastupovaným účastníkům
 • Úkony spojené s nezaplaceným správním poplatkem
 • Podání, vady podání, odstraňování vad podání
 • Protokol jako hlavní dokument o jednání s účastníkem řízení a dokazování
 • Lhůty, jejich počítání, určení lhůty k provedení procesního úkonu
 • Doručování a jeho úskalí, zvláštní způsoby doručení (dle § 19 odst. 3 a 8 správního řádu), fikce doručení, doručování veřejnou vyhláškou
 • Zahájení řízení, úkony spojené se zahájením řízení
 • Přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, ústní jednání a jejich dokumentace ve spise
 • Společné řízení
 • Usnesení, rozhodnutí, jejich náležitosti a opravy
 • Úkony ohlašovny po přijetí odvolání

 

 

Informace o školení

 • Název školení: Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
 • Datum konání: 14.09.2017
 • Místo konání: HOTEL ABÁCIE s.r.o.

Fotky

20170914_112917.jpg

Aktuálně 

Pro své zákazníky děláme efektivní a kvalitní školení. Přesvědčíme Vás.

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz