Úvodní stránka > Zprávy > Občanský zákoník "šitý na míru" pro Město Albrechtice

Občanský zákoník "šitý na míru" pro Město Albrechtice

Zveřejněno 19.03.2014, autor Ing. Věra Urbanová


Po dohodě s naším zákazníkem - Město Albrechtice - jsme připravili školení Nového Občanského zákoníku cílené pro úředníky MěÚ Města Albrechtice. Na základě jejich požadavků připravil zkušený lektor, Mgr. Petr Moucha, školení přímo pro tento úřad.

Takto připravená školení mají obrovskou výhodu - jsou konkrétně zacílená na potřeby úřadu a přednášená/diskutovaná problematika je tzv. "ušitá na míru", což přináší maximální efektivnost školení. Školení je pak o to více doplňováno posluchači o praktické dotazy a diskuse.

Vzhledem k množství témat bylo školení upraveno také časově a doba školení se tak prodloužila o 1 hodinu. Diskutovaná témata se týkala zejména:

 • Pronájmy a prodej pozemků
 • Nájemní smlouvy – na byt, na prostory sloužícímu podnikání , nebytové prostory
 • Pronájmy bytů a nebytových prostor – opravy a údržba (co hradí nájemce co pronajímatel)
 • Podnájemní smlouvy, smlouva na více nájemních bytů, byty zvláštního určení
 • Společný fond, správce fondu
 • Společné prostory domů, Domovní řád, Domovník 
 • Ztráty a nálezy - jak správně postupovat 
 • Manželství, zda se něco v tomto ustanovení změnilo, jak se řeší majetek a děti
 • Smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, nepojmenované smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o věcném břemeni, smlouvy o právu provést stavbu (chodníky, cyklostezky, příjezdové cesty k domů stavebníků) kdo je schvaluje rada nebo zastupitelstvo, hlavní rozdíly)
 • Zákonné zastoupení a opatrovnictví
 • Povinnosti a práva manželů, zánik manželství
 • Právo stavby a související úpravy
 • Sousedské vztahy vzhledem k stavbám oplocení, určení hranic pozemků, ale jiných
 • Vlastnictví a spoluvlastnictví včetně bytových domů, družstev a pod.
 • Hypotéky a chování bank k vydržení pozemků či staveb, a návaznost na katastrální zákon

Posluchači byli velmi spokojeni, atmosféra po celý den byla velmi příjemná a uvolněná, což vždy přispívá k četnějším diskusím probíraného tématu.

Přípravou školení "na míru" bychom se do budoucna rádi věnovali co nejvíce i pro naše další zákazníky.

Informace o školení

 • Název školení: Obce a nový Občanský zákoník
 • Datum konání: 18.03.2014
 • Místo konání: Město Město Albrechtice

Aktuálně 

Pro své zákazníky děláme efektivní a kvalitní školení. Přesvědčíme Vás.

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz