Úvodní stránka > Školení > Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - 08.12.2017

Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Akreditace MV ČR AK/PV-350/2017 - AK/VE-192/2017
Datum konání pátek 08.12.2017
Od - do 09:00 - 14:00
Místo konání BEA centrum Olomouc - Salónek Zéta (tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc)   zobrazit detail učebny
Cena 1 790 Kč bez DPH / 2 166 Kč s DPH
Forma placení platba předem (účastník obdrží výzvu k úhradě před konáním školení)
Počet volných míst 12
Kapacita 20

Přihlášení na školení

Co se na školení naučíte?

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Vedle výkladu jednotlivých ustanovení zákona navrhuje, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech, jak řešit netypické situace, jako zvlášť zatěžující žádost (někdy též kverulační), jak pomocí internetu zjednodušit proces poskytování, jak zveřejňovat povinné informace a které to vlastně jsou.

Poskytne též doporučení k nadstandardním formám zveřejňování a vyjasní jejich právní aspekty (např. zveřejňování zápisů a audiovizuálních záznamů jednání zastupitelstva a rady obce či kraje, realizaci přímého přenosu jednání, zveřejňování smluv, transparentní zveřejňování veřejných zakázek).

 

Osnova

1.      Ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správy
2.      Systematika otevřenosti veřejné správy (přístup k informacím, otevřenost rozhodování, účast veřejnosti, šíření informací, soukromý a veřejný sektor)
3.      Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům - ochrana před zneužitím zákona
4.      Pojmy, důležité prvky, definice
5.      Vztahy k jiným zákonům
     a.     o ochraně osobních údajů
     b.     o archivnictví a spisové službě
     c.     správní řád a další procesní řády
     d.     a další (zákon o katastru nemovitostí, o evidenci obyvatel, o právu na informace o životním prostředí, o přestupcích, stavební zákon, o veřejných zakázkách aj.)
6.      Zvláštní formy přístupu k informacím
     a.     nahlížení do spisu
     b.     pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
     c.     zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem)
     d.     veřejnost a neveřejnost jednání
7.      Ochrana informací - některé specifické situace
     a.      osobní údaje a soukromí
     b.      obchodní tajemství
     c.      autorské právo
     d.      informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
     e.      další omezení práva na informace
     f.       vztah k povinnosti mlčenlivosti
8.      Úhrada nákladů za poskytování informací
9.      Povinně zveřejněné informace – stručný přehled
10.    Případy z praxe (zejména podle dodaných konkrétních otázek), některé rozsudky

 

 

Materiály ke stažení

Přihlášení na školení

Školení již proběhlo.

Organizátor školení

Stanislava Komárková, DiS.
volejte: +420606535636
pište: stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz

 

Lektor

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Registr smluv, Zákon o informacích č.106/1999 Sb., Radniční periodika

Poradce s mnohaletou praxí se zaměřením na otevřenost veřejné ...více

Aktuálně 

Pro své zákazníky děláme efektivní a kvalitní školení. Přesvědčíme Vás.

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz