Úvodní stránka > Školení > Pracovní právo ve veřejné správě – odpovědnost a náhrada majetkové a nemajetkové újmy v souvislosti s výkonem práce úředníka - 10.11.2017

Pracovní právo ve veřejné správě – odpovědnost a náhrada majetkové a nemajetkové újmy v souvislosti s výkonem práce úředníka

Akreditace MV ČR AK/PV-263/2017 - AK/VE-140/2017
Datum konání pátek 10.11.2017
Od - do 09:00 - 14:00
Místo konání Hotel Zlatá Štika - salonek Taxis (Štrossova 127, 530 03 Pardubice I - Bílé Předměstí)   zobrazit detail učebny
Cena 1 590 Kč bez DPH / 1 924 Kč s DPH
Počet volných míst 20
Kapacita 20

Přihlášení na školení

Co se na školení naučíte?

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích úředníků územních samosprávných celků, včetně odpovědnosti úředníků za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Na semináři bude vysvětlen vztah zákoníku práce a zákona o úřednících a úprava obecné občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti dle zákoníku práce. Budou objasněny typy odpovědnostních vztahů v pracovním právu, zjišťování a uplatňování škody. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech z praxe a judikatury Nejvyššího soudu ČR.

 

OSNOVA

Úvod

 • právní předpisy upravující odpovědnost za újmu (škodu)
 • vztah zákoníku práce a zákona o úřednících
 • občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnost

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích

 • funkce odpovědnosti
 • prevence – povinnost k předcházení škodám
 • základní předpoklady odpovědnosti za újmu (škodu)
 • formy škody (skutečná škoda, jiná škoda, nemajetková újma)

Obecně k odpovědnosti zaměstnance (úředníka) za škodu

 • obecná povinnost k náhradě škody
 • zvláštní skutkové podstaty
 • rozsah náhrady škody
 • uplatnění náhrady škody

Odpovědnost úředníka za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 • povinnosti a odpovědnost úředníků
 • náhrada škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb.
 • odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím
 • odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
 • předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
 • majetková/nemajetková újma
 • regresní nároky vůči úředníkům
 • pracovněprávní postihy za nezákonný výkon veřejné moci

Závěr – diskuze, odpovědi na dotazy
 

Materiály ke stažení

Přihlášení na školení

Školení již proběhlo.

Organizátor školení

Stanislava Komárková, DiS.
volejte: +420606535636
pište: stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz

 

Lektor

Mgr. Martin Vališ

Pracovní právo

Ve své praxi se specializuje na pracovní, občanské a obchodní právo, a to se zaměřením na smluvní i spornou agendu. S ...více

Aktuálně 

Pro své zákazníky děláme efektivní a kvalitní školení. Přesvědčíme Vás.

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz