Datum Kurz Místo Lektor Cena bez DPH s DPH
01.03.2018
čtvrtek
Katastr nemovitostí
Akreditace MV ČR: AK/PV-415/2017 - AK/VE-229/2017
Svitavy JUDr. Eva Barešová 1550 Kč
1876 Kč
02.03.2018
pátek
Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení
Školení je zrušeno

Změna termínu na 24.04.2018


Akreditace MV ČR: AK/PV-405/2017 - AK/VE-222/2017
Olomouc JUDr. Eva Kuzmová 1590 Kč
1924 Kč
08.03.2018
čtvrtek
Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů
Akreditace MV ČR: AK/PV-349/2017 - AK/VE-191/2017
Svitavy Ing. Mgr. Oldřich Kužílek 1590 Kč
1924 Kč
16.03.2018
pátek
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
Akreditace MV ČR: AK/PV-321/2017 - AK/VE-172/2017
Olomouc Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
21.03.2018
středa
Hranice vnitřní a vnější
Akreditace MV ČR: A2017/0433-SP/PC/VP
Olomouc Lenka Šimková 1200 Kč
1452 Kč
23.03.2018
pátek
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2
Akreditace MV ČR: AK/PV-312/2017 - AK/VE-169/2017
Olomouc Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
27.03.2018
úterý
Místní a účelové komunikace
Akreditace MV ČR: AK/PV-398/2017 - AK/VE-216/2017
Olomouc Ing. Jiří Blažek 1590 Kč
1924 Kč
03.04.2018
úterý
Praktická rétorika pro vedoucí pracovníky Svitavy Mgr. Petr Dvořák 1590 Kč
1924 Kč
06.04.2018
pátek
Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
Akreditace MV ČR: AK/PV-431/2015 - AK/VE-293/2015
Olomouc Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 1650 Kč
1997 Kč
19.04.2018
čtvrtek
Tvorba obecně závazných vyhlášek Olomouc Ing. Bc. Miroslav Veselý 1590 Kč
1924 Kč
27.04.2018
pátek
Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí Olomouc Ing. Jiří Blažek 1590 Kč
1924 Kč
03.05.2018
čtvrtek
Rušení trvalého pobytu
Akreditace MV ČR: AK-PV-432/2015 - AK/VE-294/2015
Olomouc Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč
04.05.2018
pátek
Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích
Akreditace MV ČR: AK/PV-419/2017 - AK/VE-232/2017
Olomouc Mgr. Petr Dvořák 1590 Kč
1924 Kč
10.05.2018
čtvrtek
Problematika veřejných sbírek
Akreditace MV ČR: AK/PV-305/2017 - AK/VE-166/2017
Šumperk Ing. Tereza Ronovská, DiS. 1450 Kč
1755 Kč
18.05.2018
pátek
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Akreditace MV ČR: AK/PV-151/2016 - AK/VE-102/2016
Svitavy Ing. Jana Kovačová 1450 Kč
1755 Kč