Úvodní stránka > Metodická školení

Metodická školení

Název školení
Aktuálně Czech POINT a základní registry
Akreditace MV ČR: AK/PV-434/2015 - AK/VE-296/2015
Aktuální dotace pro podnikatele
Aktuální otázky v matriční agendě
České účetní standardy po novelách I.
Daňové a účetní aktuality 2016 pro firmy a podnikatele
Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly
Dopravní přestupky
Dotace 2015-2020 pro veřejnou správu
Dotační možnosti pro města a obce 2014-2020
Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů a elektronické skartační řízení I.
Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů a elektronické skartační řízení II.
Elektronická komunikace – elektronické podání, DS pro firmy
Elektronická spisová služba ve světle nové legislativy
Elektronické služby jako pomocník obcí a měst
Jak na zakázky malého rozsahu
Jak pracovat s informačním systémem základních registrů
Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí
Komunální odpad, jeho složení, třídění a nakládání s ním
Majetek - věci a věcná práva podle NOZ
Metodika a legislativa spisové služby
Metodika a legislativa spisové služby pro příspěvkové organizace
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2016
Metodika účetnictví pro obce a PO
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Express Matrika
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika
Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace
Nová legislativní úprava správy dokumentů
Akreditace MV ČR: AK/PV-413/2012
Nové formuláře v prostředí Czech POINT
Nové účetní standardy v praxi (ČÚS 709 a 710)
Akreditace MV ČR: AK/PV-412/2012
NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady
Obce a Občanský zákoník v roce 2015
Občané a nový občanský zákoník
Občanské průkazy
Občanský zákoník ve vazbě na stavební právo
Občanský zákoník, stavební zákon a katastr nemovitostí
Ochrana osobních údajů
Personální výběrové řízení - realizace
Pomocný analytický přehled prakticky
Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Pozemní komunikace
Práce s elektronickými dokumenty, elektronické podpisy, časová razítka, nařízení eIDAS
Práce s Informačním systémem územní identifikace (ISUI)
Praktická rétorika pro vedoucí pracovníky
Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Právní minimum zastupitelů obcí a úředníků obecních úřadů
Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.
Problematika veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb.
Přestupkové řízení – aktuálně od 1. října 2016
Přestupky proti veřejnému pořádku
Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Akreditace MV ČR: AK/PV-352/2015
Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona
Rozpočtový proces I
Rušení trvalého pobytu
Akreditace MV ČR: AK-PV-432/2015 - AK/VE-294/2015
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Akreditace MV ČR: AK/PV-151/2016 - AK/VE-102/2016
Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích
Řešení konfliktů při jednání nejen s občany
Senioři a nový Občanský zákoník
Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Služby E-governmentu na úřadě v praxi aneb Co je potřeba znát, když nemáte ajťáka po ruce
Smlouvy pro obce dle nového Občanského zákoníku
Spisový a skartační řád
Správa dokumentů - úvod do problematiky
Správa dokumentů v praxi - novinky a praktické postupy
Správní rozhodnutí
Správní řád – aktuálně
Správní řád a správní řízení pro začátečníky a mírně pokročilé
Správní řád a stavební zákon
Správní řád v řízení o správních deliktech
Akreditace MV ČR: AK/PV-433/2015 - AK/VE-295/2015
Správní řízení v matriční praxi
Správní řízení v prvním stupni
Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí
Stavební zákon ve vazbě na další předpisy
Technické zhodnocení majetku
Udělejte silný dojem – efektivní neverbální komunikace v akci
Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě
Akreditace MV ČR: AK/PV-412/2012
Výherní hrací automaty (povolovací řízení a kontrola provozu)
Webinář: Hromadná korespondence v kanceláři
Webinář: Klávesové zkratky pro efektivnější práci s Windows 8.1
Webinář: Novinky v programu Word 2013
Webinář: Vytvořte si graf podle svého
Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
Akreditace MV ČR: AK/PV-431/2015 - AK/VE-293/2015
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Základní registry v každodenní praxi (ISZR)
Základy tvorby spisového řádu pro obce
Zákon č.106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě
Zákon o evidenci obyvatel a změny připravované v roce 2015
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon o obcích
Akreditace MV ČR: AK/PV-430/2015 - AK/VE-292/2015
Zákon o obcích v platném znění
Zákon o obchodních korporacích - vybrané problémy

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz