Úvodní stránka > Školení > Katalog > České účetní standardy po novelách I.

České účetní standardy po novelách I.

Školení je zaměřeno na novelizaci Českých účetních standardů č. 709 - Vlastní zdroje a 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Kurz přinese jeho účastníkům podrobné seznámení se se standardy a jejich změnami s dopady do účetní praxe organizací veřejné správy. 

 

Kurz určen pro:

Účetní, ekonom(ka) organizacní složky státu nebo územně samosprávného celku

 

Obsah kurzu:

  • Obecná pravidla k postupům účtování o dlouhodobém majetku
  • Oceňování, postupy účtování, technické zhodnocení dlouhodobého majetku
  • Drobný dlouhodobý majetek
  • Analytické účty dlouhodobého majetku
  • Obecná pravidla k postupům účtování na účtech vlastních zdrojů
  • Transfery, oceňnovací rozdíly, opravy minulých období
  • Jmění účetní jednotky
  • Postupy účtování na účtech vlastních zdrojů

 

Lektoři

JUDr. Bohumír Čech

Metodika účetnictví a rozpočtu

Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

  ...více

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

Metodika účetnictví a rozpočtu

Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz